گزارشگران بدون مرز نگران بی اطلاعی از وضعیت بهمن احمدی امویی است. بنا بر اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، این روزنامه نگار…  


شهروند ۱۲۴۴  پنجشنبه ۲۷ آگوست  ۲۰۰۹


 

گزارشگران بدون مرز نگران بی اطلاعی از وضعیت بهمن احمدی امویی است. بنا بر اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، این روزنامه نگار همچنان در سلول های انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین نگهداری می شود.

 

 

از سوی دیگر روزنامه نگار سرشناس ایرانی احمد زیدآبادی که از تاریخ ٢۴ خرداد ماه در بازداشت بسر می برد در وضعیت نابسامانی بسر می برد. این روزنامه نگار در آخرین ملاقات خود به خانواده اش گفته است که ٣۵ روز را درسلولی "قبر" مانند بدون هیچ گونه ارتباطی با جهان خارج بسر برده است. وی در اعتراض به بازداشت خود به مدت ١٧ روز اعتصاب غذا کرده است که با توصیه پزشک درمانگاه زندان اوین اعتصاب خود را شکسته است.