هفته گذشته از دعوایی خبر دادیم که بر سر تقاطع یانگ و بلور در جریان است و برخی می‌خواهند آن را تبدیل به میدانی عمومی برای استفاده‌ی عمومِ مردم کنند  


شهروند ۱۲۴۵  پنجشنبه ۳ سپتامبر  ۲۰۰۹


 


 

هفته گذشته از دعوایی خبر دادیم که بر سر تقاطع یانگ و بلور در جریان است و برخی می‌خواهند آن را تبدیل به میدانی عمومی برای استفاده‌ی عمومِ مردم کنند و در عین حال، شرکتی ساختمان‌ساز مصمم است کاندومینیومی در آن‌جا برپا کند.

روز دوشنبه‌ی این هفته، کریستوفر هیوم، ستون‌نویس تورنتو استار، در مطلبی به این اشاره کرد که هنوز شانس‌هایی برای تحقق رویای میدان عمومی در یانگ و بلور هست. او به این اشاره کرد که کمیته‌ فضاهای عمومی تورنتو (TPSC) سازمانی غیردولتی که ۱۰ سال است به نفع فضاهای عمومی در تورنتو لابی می‌کند تصمیم گرفته از این طرح دفاع کند.

هیوم در مطلب خود به این اشاره کرده که امکان دارد هر دو طرف راضی شوند یعنی هم میدان عمومی ساخته شود و هم کاندومینیوم مذکور اما در آن صورت این سئوال باقی می‌ماند که گوشه و نبشِ تقاطع باید به کدام تعلق پیدا کند.

قرار است کمیته فضاهای عمومی به زودی کارزار خود را در رسانه‌ها آغاز کند و مسابقه‌ای برای طراحی میدان برگزار کند.