شبی با نصرت اله نوح، طنز نویس و شاعر معاصر ایران ….

شهروند ۱۲۴۵ – پنجشنبه ۳ سپتامبر ۲۰۰۹


 

شبی با نصرت اله نوح، طنز نویس و شاعر معاصر ایران

 


 

با هم برگزار می کنیم:

 

کانون فرهنگی به آذین، هفته نامه شهروند، دوچرخه سواران حقوق بشر در ایران و…..


 

Burgundy Hall

۵۱۱۰  Yonge

Friday, September 18, 2009  ۷:۰۰ – ۱۰:۰۰p.m.