بهار عجیبی بود. ابری و توام با باران فراوان. بعد از یازده روز باران پیاپی، روز سه شنبه ۳۱ می، درجه گرما رفت روی ۴/۳۰ که بعد از رکورد ۱/۳۱ در سال ۱۹۴۴ قرار می گرفت، یعنی اینکه در این سالها شما در این روز بخصوص چنین گرمایی را سراغ نداشته اید.

اپریل کم آفتاب داشتیم و زمستان برف زیاد همراه با سردی هوای بیش از حد معمول. همه انتظار داشتیم که بهاری خوب داشته باشیم ولی حالا نگاه کنید که ماه می که اردیبهشت ایران می شود، هوا در تورنتو چگونه بود:

تورنتو در اپریل امسال ۱۳۰ ساعت آفتاب داشت در مقایسه با ۲۱۸ ساعت آفتاب در اپریل های گذشته. ماه می ۱۵۲ ساعت آفتاب داشتیم به جای ۲۲۹ ساعت. همیشه آسمان ابری بود غیر از شش روز که تمام روز کاملا آفتابی بود.

بهار پر بارانی را تورنتو پشت سر گذاشت

گرچه درجه هوا کمی بیشتر از حد نرمال بود و میانگین  ۷/۱۳ را به جای ۸/۱۲ داشت و هواشناسان می گویند آن هم به خاطر این بود که ابرها پوششی بودند تا گرما بیشتر در سطح زمین بماند.

میزان بارش باران ۱۴۲ میلیمتر بود، یعنی دو برابر حد معمول که ۵/۷۲ میلی متر در ماه می است.

روز سه شنبه ۳۱ می، میزان رطوبت هوا زیاد شد و درجه هوا مثل  ۷/۳۷ درجه سانتیگراد احساس می شد.

حالا چه تابستانی در پیش رو داریم: فقط می توانیم امیدوار باشیم که مثل تابستان گذشته باشد یعنی ۲۵ روز گرمای بالای ۳۰ درجه  بدون بارش باران. کارشناس هواشناسی می گوید، انتظار می رود این تابستان گرمتر و خشک تر از حد معمول باشد.