پرستارهای خانگی برده های ارباب

لیلیان ناموکاسا، ۲۳ ساله، از اوگاندا برای نگهداری بچه در خانه های مردم، سه سال پیش به کانادا آمد. او در خانه ای در برمپتون از دو بچه ی خانواده نگهداری می کرد. اما به او فقط ماهی ۱۰۰ دلار می دادند و می گفتند قانون کانادا این است. لیلیان بعد از سه سال، وقتی که داشت با کتابدار کتابخانه محل درددل می کرد، این موضوع را به او گفت و تازه اینجا بود که متوجه شد، قانون کانادا این نیست و او حق و حقوقی دارد که ندیده گرفته شده.

کتابدار او را به مرکز اقدام کارگری  Workers’ Action Centre معرفی کرد. افراد آنجا پیگیری کردند . وقتی که کارفرمای لیلیان موضوع را فهمید، همان لحظه او را اخراج کرد. لیلیان در گفت وگو با سی بی سی، در حالی که هنوز به خوبی انگلیسی حرف نمی زد، گفت: من سه سال آنجا کار می کردم ولی او نمی خواست من حتی با بچه ها که مرا دوست داشتند، خداحافظی کنم. او به من گفت، در بازه همین حالا برو.

ویویان و لیلیان پرستارهای خانگی

حالا موضوع لیلیان را مرکز اقدام کارگری دارد پیگیری می کند و از کارفرمای او برای حقوق پرداخت نشده، و دیگر مزایایی که بایستی به او پرداخت می کردند، شکایت کرده اند. به گفته ی یکی از کارکنان مرکز اقدام کارگری، پرستاران خانگی که از خارج از کشور به کانادا می آیند، به دلیل عدم آشنایی با قانون و حقوقشان، در بیشتر موارد مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و گاه مانند برده با آنان رفتار می شود. آنها به خاطر اینکه باید ۲۴ ماه کامل در کشور باشند تا بتوانند تقاضای اقامت دائم کنند، مجبورند شرایط دردناکی را که در آن قرار دارند تحمل کنند زیرا که با اخراج از آن کار ممکن است اقامتشان نیز غیرقانونی اعلام شود.

البته لیلیان در مصاحبه با سی بی سی گفت که حالا کار دیگری برایش پیدا کرده اند و خانواده ای که او با آنها زندگی می کند با اینکه سفید پوست هستند، بسیار به او احترام می گذارند. لیلیان در پاسخ خبرنگار که پرسید، چرا می گویی با اینکه سفیدپوست هستند؟ و او گفت،  کارفرمای قبلی اش می گفت که سفیدپوست ها تو را استخدام نخواهند کرد.

قانون انتاریو در مورد ۲۱۰۰۰ پرستار خانگی مواردی را تصریح کرده از جمله اینکه کارفرما حق ندارد پاسپورت پرستاران را بگیرد و یا در صورت گزارش بد رفتاری با پرستاران اجازه بررسی و مجازات کارفرمایان محفوظ  است.

قانون استاندارد استخدام سقف حقوق چنین افرادی را سالانه ۱۰هزار دلار تعیین کرده در حالی که گروهی که برای حقوق چنین پرستارانی کار می کنند، می گویند دولت باید این مبلغ را به ۲۵ هزار دلار افزایش دهد.