بیل بلر، رئیس پلیس تورنتو، هفته‌ی گذشته اعتراف کرد که گرایشات نژادپرستی درون پلیس تورنتو موجود است.  


شهروند ۱۲۵۰  پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۰۹


 

بیل بلر، رئیس پلیس تورنتو، هفته‌ی گذشته اعتراف کرد که گرایشات نژادپرستی درون پلیس تورنتو موجود است. این اتفاق در پی این می‌افتد که هفت سال پیش پلیس تورنتو اتهام روزنامه‌ی تورنتو استار در این مورد را به شدت رد کرد و منکر هرگونه نژادپرستی در نیروی پلیس شد. جولیان فانتینو، رئیس پلیس وقت تورنتو، حتی کار را به دادگاه کشاند و شکایتی ۲.۷ میلیارد دلاری از تورنتو استار کرد. دادگاه عالی کانادا با تایید تصمیم قبلی دادگاه عالی انتاریو این شکایت را نپذیرفت.

چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته اما پلیس تورنتو در محل کالج جدید پلیس، کنفرانسی با شرکت رهبران محلی و کارشناسان حقوقی برگزار کرده بود تا به مسائل مربوط به تنوع و نژادپرستی بین افسران پلیس بپردازد.

بیل بلر، رئیس پلیس، در سخنان افتتاحیه‌ی کنفرانس به روشنی گفت: "نژادپرستی ناکامی انسانی است. دسته‌بندی آدم‌ها بر اساس نژاد اتفاقی است که گاهی می‌افتد. ما این‌را از همان اول به رسمیت شناخته‌ایم و همین باعث شده که واقعا بتوانیم با همکاریِ افراد محلات کاری راجع به آن انجام دهیم".


 

مبارزه با نژادپرستی

این‌که نژادپرستی در جامعه‌ی کانادا هنوز در بسیاری بخش‌ها موجود است بر کسی نهان نیست. برای مثال گزارشی که چند وقت پیش دانشگاه رایرسون انجام داد نشان داد که احساسات ضدسیاه هنوز چقدر جریان دارد. گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد که صاحب‌خانه‌ها بدون توجه به حقوق مستاجران، نژاد و اسم را یکی از عوامل انتخاب مستاجر قرار می‌دهند.

کنفرانس اخیر نشان از عزم بیل بلر برای مبارزه با نژادپرستی دارد و این نسبت به فانتینو که نفس قضیه را انکار می‌کرد پیشرفت مهمی به حساب می‌آید.

اولین بار در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ بود که سیاست روابط نژادی در پلیس تصویب شد. در آن هنگام مشاوری از بیرون برای طراحی برنامه‌ی آموزش تنوع برای افسران پلیس استخدام شد. در همین سال‌ها بود که رئیس پلیس وقت، ویلیام مک‌کورماک، واحدی از حافظان صلح متشکل از بومیان تشکیل داد.

از کارهایی که اخیرا از نقاط تمرکز پلیس تورنتو بوده تلاش برای استخدام افسران پلیس بیشتر از اقلیت‌های قومی و زنان است. برای مثال پیش از آمدن بلر مردان سفیدپوست بین ۸۵ تا ۹۰ درصد ماموران پلیس را تشکیل می‌دادند. امروز زنان و اقلیت‌های مشهود چیزی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افسران جدید را تشکیل می‌دهند.

کنفرانس روز چهارشنبه قدم مثبتی در همین راه است. در این کنفرانس نمایندگانی از کلینیک حقوقی آفریقایی کانادایی‌ها، کلینیک حقوقی آسیای جنوبی، هر دو هیئت مدارس عمومی تورنتو و البته گروان فیرون، از استادان شهیر دانشگاه رایرسون و رهبران سیاهپوستان، سخنرانی کردند که نشان از قصد پلیس تورنتو برای درگیر کردن گروه‌های مختلف ضدنژادپرستی در مبارزه با این پدیده‌ی پلیدِ انسانی دارد.