شهروند ـ علی شریفیان: شبکه سی تی وی خبر داد روز یکشنبه دهم ژانویه شرکت و ماموران مسئول تخریب پل تاریخی ساسکتون با کار گذاشتن مواد منفجره لازم زیر سه پایه اصلی این پل و انفجار این مواد در مقابل چشم هزاران نفر از مردم شهر که برای وداع با این پل تاریخی آمده بودند، آن را تخریب کردند.

دانی ماریو سردبیر اصلی خبر “سی تی وی” در ساسکاتون، مرکز ساسکچوان به مراسم تخریب این پل آمده بود تا از تخریب پل گزارش ویژه تصویری تهیه کند. این پل قدیمی برای سالها نماد شهر ساسکتون بود.

 bridge