.رقم بیمه‌ی ماشینِ میلیون‌ها نفر از رانندگان انتاریو افزایشی دو درصدی می‌یابد. متوسط افزایش این رقم برای ما تورنتویی‌ها ۱۴ درصد است.

شهروند ۱۲۵۳  پنجشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹


 

رقم بیمه‌ی ماشینِ میلیون‌ها نفر از رانندگان انتاریو افزایشی دو درصدی می‌یابد. متوسط افزایش این رقم برای ما تورنتویی‌ها ۱۴ درصد است.


 

ده شرکت بیمه‌ای که بیش از یک چهارم رانندگان انتاریو تحت پوشش آن‌ها هستند اعلام کرده‌اند که تا حدودا سال دیگر این افزایش نرخ را انجام می‌دهند. افزایش‌ها، به نسبت بخت و اقبالتان، بین ۱۱ تا ۱۹ درصد خواهد بود. هفت شرکت دیگر هم اعلام افزایش قیمت، منتهی با درصدهای پایین‌تر، را کرده‌اند. تازه این‌ها متوسطی برای کل استان است و وضع رانندگان تورنتوی بزرگ از این هم بدتر خواهد بود. حساب و کتاب‌های شهروند نشان می‌دهد که مجموعاً رانندگانی که با یکی از این ۱۷ شرکت هستند با متوسط ۱۴درصد افزایش روبرو خواهند بود (این رقم برای کل استان حدود ۹ درصد است). توجه داشته باشید که این متوسط کل تورنتویی‌ها است، اما بعضی رانندگان بسته به شرکت بیمه‌شان، سابقه‌ی رانندگی‌شان و محله‌ای که در آن زندگی می‌کنند می‌توانند شاهد ۳۰ درصد افزایش قیمت هم باشند.


 

شرکت‌های بیمه همه منتظر دوایت دانکن، وزیر مالی استان، هستند که قرار است تغییراتی در قوانین بیمه‌ی ماشین اعلام کند. یکی از افراد درونیِ دفتر وزارت، که به شرط محفوظ ماندن نامش با شهروند مصاحبه کرد، می‌گوید وزیر فعلا درگیر مسائل بودجه‌ی پاییز است و قرار نیست به این مسئله بپردازد.

چیزی که علیرغم تغییر هر قانونی، مسلم است، افزایش چشمگیر قیمت‌های بیمه‌ی ماشین است.