معرفی ۴ اثر جدید  از دکتر قدیریان و مهندس جباری در بنیاد پریا

 

شهروند برگزار می کند:

معرفی ۴ اثر جدید  

دو کتاب از آثار جدید پرفسور پرویز قدیریان

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده (جلد یک و دو)

دو کتاب از آثار جدید مهندس بهروز جباری

همزبانی و همدلی (نگاهی به اشعار شاعران معاصر افغانستان)

خرنامه (فصلی از کتاب رد پای عمر)

جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۰۹ از ساعت ۷ تا ۱۰ شب

شماره ۷۱۷۱ یانگ ـ شمال استیلز (بنیاد پریا)