ساعاتی پیش امین مشعشعی،سامان ولدبیگی،دیاکو پیرخضری،ارسلان و سهیلا امانی از فعالان دانشجوئی دانشگاههای ایران بازداشت شدند. این اولین خبری بود که امروز…

 شهروند ۱۲۵۸ ـ یکشنبه ۶ دسامبر ۲۰۰۹

گیرم که در بندمان می کنید با حقانیت به میدان آمده چه می کنید؟


 

سعید ولدبیگی: ساعاتی پیش امین مشعشعی،سامان ولدبیگی،دیاکو پیرخضری،ارسلان و سهیلا امانی از فعالان دانشجوئی دانشگاههای ایران بازداشت شدند. این اولین خبری بود که امروز صبح و پس از صدای تلفن شنیدم حاکمیت استبداد بار دیگر با یورش همه جانبه به جنبش دانشجوئی و در بند کردن آزادگان سرزمین آفتاب و باد نشان داد که چگونه از اتحاد و رزم مشترک ما بر خود می لرزد. اینک ستاره دار شدن،زندانی و اخراج و تحدید از دانشگاه برگ زرینی برای هر فرزند رشید و شریف ایران است.در ۱۶ آذر امسال و ۵۶ سال پس از حماسه جاودانه دانشجویان علیه استبداد و نابرابری در ایران و در شرایطی که توده های میلیونی برای کسب حقوق برحق خود به میدان آمده اند امید و آگاهی در پیوند با درک عمیقی از تحلیل سیاسی و اجتماعی به نیروئی شکست ناپذیر در تغییر وضعیت موجود بدل شده است. تلاش برای حذف و به شکست کشاندن هویت آزادیخواهانه و انسانی میلیون ها مشت گره شده علیه ظلم و نا برابری اقدامی مذبوحانه و محتوم به شکست است. همگان دیدند که چگونه در جریان به میدان آمدن مردم ایران در ماه های اخیر فضای خبر و رسانه ای ایران دگرگون شد و هر شهروند صدای نسلی شد که امید به آینده ای بهتر دارد. زندانی کردن،تهدید، ارعاب و تبعید اجباری خبرنگاران و فعالان عرصه خبر و حقوق بشر در ماههای اخیر نه تنها تاثیری در انسداد اگاهی و خبر نداشته بلکه پیوندهای عمیقی بین ایرانیان داخل و خارج برای انعکاس وقایع و رویدادها ایجاد کرده است. قطع تلفن و اینترنت،تحت کنترل قرار دادن مکالمات و حریم خصوصی شهروندان به بهانه های بی پایه، لغو مجوز فعالیت روزنامه ها، ایجاد پارازیت بر روی کانالهای ماهواره ای و استفاده از رسانه دولتی در نقش یکی از ارگانهای سرکوب و تحریف همگی از رفتارهای جمهوری اسلامی در سال های اخیر بوده اما این روزها و در جریان مبارزات مردم ایران، جمهوری اسلامی با ابعاد وسیعتری به جنگ توده ها رفته و اقدام به اخراج خبرنگاران و رسانه ها خارجی کرده است. در این شرایط مردم ایران و فعالان سیاسی و اجتماعی در ابعاد وسیعی خود را موظف به انتقال اخبار و انعکاس رسانه ای آنچه در خیابان ها رخ می دهد می دانند و با هر آنچه در توان دارند به یکدیگر خبر می رسانند. این روزها جمهوری اسلامی برای خاموش کردن مردم و برای پوشاندن ابعاد رفتار ضد انسانی اش باید میلیونها انسان آزاده و سرشار از احساس مسئولیت را به بند کشد؛ در بند کردن خبرنگاران مستقل و فعالان سیاسی ما هم در راستای همین اقدامات و به قصد مسدود کردن فضای رسانه ای است. بنا به روند معمول روزهای حساس و سرنوشت ساز که مجموعه خبری ما اقدام به گزارش زنده از خیابانهای ایران کرده است ،از چند روز قبل هم قصد پوشش خبری روز دانشجو را در ابعاد گسترده ای داشته ایم که در رسانه ها و اشکال مختلفی اعلام شده است. بازداشت عده ای از فعالان ما در یک روز مانده به ۱۶ آذر نمی تواند تاثیر به سزائی در فعالیت ما داشته باشد. ضمن محکوم کردن بازداشت گسترده دانشجویان و فعالان سیاسی در روزهای اخیر اعلام می کنیم همچنان و با قدرت به فعالیتهای خود ادامه خواهیم داد و بار دیگر نشان می دهیم جنبش دانشجوئی و مبارزات مردم منحصر به تهران و عده ای در دانشگاههای مرکزی آن نیست که با بازداشت و ایجاد فضای رعب و وحشت بتوان آن را ساکت و
سرکوب کرد.
 

به بردار و رفقای در بندم


"تنها تو آن جا موجودیت مطلقی،

موجودیت محض،

چرا که در غیاب خود ادامه می یابی و غیاب ات،

حضور قاطع اعجاز اسـت."

ـــــــــــــــــــــــــــ 

برای دنبال کردن لحظه به لحظه وقایع ۱۶ آذر در ایران لطفا به بخش تازه ترین ویدیوها و خبرها  مراجعه کنید