کشور ما طی هفت ماه گذشته روزهای دشواری را پشت سر گذاشته است. خواست به رسمیت شناختن رای ملت در تعیین حکومت با سرکوب و بازداشت و شکنجه 

 

دوستان و هموطنان گرامی

کشور ما طی هفت ماه گذشته روزهای دشواری را پشت سر گذاشته است. خواست به رسمیت شناختن رای ملت در تعیین حکومت با سرکوب و بازداشت و شکنجه روبرو شده است. تظاهرات اعتراضی آرام و مسالمت آمیز مردم با یورش نیروهای نظامی و امنیتی مواجه شده است و  تاکنون ده ها نفر در جریان این یورش های وحشیانه کشته و هزاران نفر بازداشت  شده اند. وقایعی مثل فاجعه کهریزک رخ داده است. زیر فشار افکار عمومی حکومت مجبور شده است وقوع بخشی از فجایع این زندان، از جمله قتل حداقل سه نفر را رسماً بپذیرد. هم چنین ده ها نفر از مدیران و فعالان سیاسی در بازداشت به سر می برند، اما هیچ کدام از این اقدامات، هم چنین ترتیب دادن دادگاه های نمایشی و صدور احکام سنگین، حتی اعدام،  قادر به توقف جنبش مردم برای احقاق حقوق خود نشده است. حوادث روز قدس، راهپیمائی روز ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و مهم تر از همه روز عاشورا نشان داد که جنبش حق طلبانه و اعتراضی گسترده تر نیز شده است و در سراسر ایران و در قلب مردم ایران ریشه دوانده است.  امروز کم نیستند صداهائی که از درون هیات حاکمه سیاست سرکوب و کشتار مردم در خیابان ها و بازداشت گسترده فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی و بستن روزنامه ها و منافذ اطلاع رسانی جامعه را بی ثمر می دانند و نتیجه آن را انزوای هر چه بیشتر هیات حاکمه و دولت کنونی می دانند و خواستار راه حل های دیگری برای پایان دادن به این بحران هستند.

کشتار مردم در روز عاشورا نشان داد که دولت کنونی برای حفظ قدرت خود حاضر است دست به هر اقدامی از جمله ریختن خون فرزندان مردم در روز عاشورا نیز بزند. نمی توان و نباید در برابر سرکوب مردم و کشتار آن ها  سکوت کرد. نمی توان و نباید زیر پا گذاشتن حقوق اساسی ملت را تحمل کرد.

دوستان و هموطنان گرامی

وظیفه کارمندان سفارت خانه های ایران دفاع از منافع کشور ایران و نمایندگی دولت برآمده از رای ملت در اقصا نقاط جهان است. نمی توان و نباید تن به نمایندگی دولتی داد که رای مردم را برنمی تابد؛ دستور شلیک به سوی مردم صادر می کند؛ فرزندان مردم را هزار هزار بازداشت می کند و در زندان ها از هیچ جنایتی علیه آن ها فروگذار نمی کند.

از جنبش حق طلبانه و آزادیخواهانه ملت ایران حمایت کنیم. سفیر صدای مردم کشورمان باشیم؛ دست رد به سینه دولت سرکوبگر ملت و ناقض حقوق اساسی مردم بزنیم؛ از نمایندگی دولت سرکوب و دروغ  اجتناب کرده، به دریای جنبش سبز مردم ایران بپیوندیم.

من ازهمه ایرانیان عزیز داخل و خارج از کشور، با هر فکر و عقیده ای،  تقاضا می کنم با امضای این بیانیه، دیپلمات ها و کارمندان سفارتخانه های جمهوری اسلامی را تشویق کنند، به سرکوب حکومتی در ایران اعتراض کنند و از جنبش مردم ایران حمایت نمایند.

محمد رضا حیدری/۱۷ ژانویه ۲۰۱۰/نروژ ـ اسلو

امضای خود را به آدرس کمیته نروژی ـ ایرانی حمایت از مردم ایران زیر

بفرستید:irankomite@gmail.com