جمهوری اسلامی که بر اثر سیاست های ناروای داخلی و خارجی خود، امکان تبلیغاتی چندانی در خارج ندارد، اخیرا متحدانی را در میان پاره ای افراد فرصت طلب 

 

شهروند ۱۲۶۶ – پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰


 


 

جمهوری اسلامی که بر اثر سیاست های ناروای داخلی و خارجی خود، امکان تبلیغاتی چندانی در خارج ندارد، اخیرا متحدانی را در میان پاره ای افراد فرصت طلب و یا گمراه شده غربی یافته است. این افراد که خود را «چپ» و ضد امپریالیست می دانند و در میان آنها متاسفانه چهره های سرشناسی نیز وجود دارند، دست به تبلیغات دامنه داری به نفع دولت احمدی نژاد و جمهوری اسلامی، و بر علیه اپوزیسیون این رژیم زده اند.

دانشجویان ایرانی چند دانشگاه انتاریو خبردار شدند که گروهی در دانشگاه مک مستر از شخصی به نام Phil Wilayto  دعوت کرده تا درباره ایران روشنگری کند. با توجه به سابقه ی این شخص، که یازده روز هم در ایران بوده و کتابی هم درباره ایران و طرفداری از جمهوری اسلامی نوشته و به گفته خودش از طرفداران احمدی نژاد است، به برگزارکنندگان اعتراض می کنند که چرا از یک غیر متخصص دعوت شده تا درباره ایران صحبت کند. با پیگیری انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مک مستر مشخص می شود که یکی از انجمن های اسلامی آن دانشگاه که به هر دلیل نمی خواسته این جلسه را به نام خود دعوت و برگزار کند، از گروه دیگری که به دانشگاه نیز وابسته نبوده می خواهد که این جلسه را اعلام کند. در این میان دانشجویان ایرانی جامعه طرفدار حقوق بشر نیز به حضور چنین فردی اعتراض می کنند، و در نتیجه برگزارکنندگان این برنامه را به تعویق می اندازند. دانشجویان ایرانی در حال پیگیری ماجرا هستند.