شهروند ـ استادان و مدیران دانشگاه های مختلف طی نامه ای سرگشاده به سازمان های حقوق بشر به تاریخ ۲۴  ژانویه ۲۰۱۰ قتل دکتر مسعود علیمحمدی استاد فیزیک 

 

شهروند ۱۲۶۶ – پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰


 

استادان و مدیران دانشگاه های مختلف طی نامه ای سرگشاده به سازمان های حقوق بشر به تاریخ ۲۴  ژانویه ۲۰۱۰ قتل دکتر مسعود علیمحمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران را هدفمند خوانده و خشونت دولتی و نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده اند. متن این نامه به شرح زیر است: دانشجویان سوگوار دانشکده فیزیک

در تاریخ ١٢ ژانویه ٢٠١٠، پروفسور مسعود علیمحمدی، فیزیکدان دانشگاه تهران در مقابل منزل خود در شمال تهران بر اثر یک انفجار کنترل شده از راه دور به قتل رسید. این نمونه آشکار یک قتل هدفمند و مثال بارز دیگری از شقاوت هائی است که در جمهوری اسلامی ایران روی میدهد.

از زمان انتخابات رئیس جمهوری در ماه ژوئن تا کنون، جمهوری اسلامی دستگیری ها، زندانی کردن، و شکنجه دانشجویان و استادان دانشگاه را تشدید کرده است. نیروهای دولتی برخی دانشجویان را در خیابانها و برخی را در زندان ها به قتل رسانده اند. آنها در محوطه دانشگاهها به دانشجویان حمله کرده، خوابگاههای آنها را تخریب کرده، و زندگی آکادمیک شان را بر هم ریخته اند. دانشجویانی نیز از ادامه تحصیل محروم شده اند. تمامی این تعرضات تنها به این دلیل صورت گرفته که دانشجویان و استادان خواستار احترام به حقوق بشر و احقاق حقوق دموکراتیک خود هستند.

ما امضاءکنندگان زیر، استادان و مدیران دانشگاههای مختلف جهان، قتل دکتر علیمحمدی را محکوم کرده و از کلیه سازمانهای حقوق بشر جهان خواستاریم که خشونت دولتی و نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را محکوم نمایند. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در تروریسم دولتی نقش داشته و قرائن و شواهد مربوط به قتل پروفسورعلیمحمدی را تحت کنترل دارد، ما خواستار رسیدگی فوری و مستقل به این مسئله هستیم.

امضاء کنندگان (بترتیب الفبا)


 

Abdo, Nahla, Carleton University, Canada

Afary, Janet: University of California, Santa Barbara, USA

Afshari, Reza, Pace University, USA

Aguilar, Delia, University of Connecticut, USA
Akbari, Hamid,  Northeastern Illinois University, USA

Al-Ali, Nadje, SOAS, University of London, UK
Alamdari, Kazem: California State University, USA

Albo, Greg, York University, Canada

Alijani, Shahram, Reims School of Management, France

Ashouri, Daryoush: Independent Scholar, Paris France.

Assadi, Jamshid, Burgundy School of Business, France.

Babbitt, Susan, Queen’s University, Canada

Barati, Mehran, Free University Berlin, Germany

Beardsworth, Richard, American University of Paris, France

Behdad, Sohrab, Denison University, USA

Behrooz, Maziar: San Francisco State University, USA

Bina, Cyrus, University of Minnesota, USA

Bosgiraud, Jacques, University of Paris, France

Broadbent, Jeffrey, University of Minnesota, USA

Brungardt, Maurice P, Loyola University New Orleans, USA

Cameron, Barbara, York University, Canada

Chehabi, Houchang, Boston University, USA

Chomsky, Noam Chomsky, MIT, USA

Clandfiled, David, University of Toronto, Canada

Clark, John, Loyola University New Orleans, USA

Crewe, Jonathan, Dartmouth College, USA

Crosby, Alison, York University, Canada

Dahi, Omar, Hampshire College, USA

Darvishpour, Mehrdad,  Mälardalen Unviersity, Sweden

Daryaee, Touraj: University of California, Irvine, USA

Davis, Chandler, University of Toronto, Canada

Davis, Natalie Z., Princeton University, USA.
Demetriou, Chares.  Masaryk University, Czech Republic

Dorsch, Michael, American University of Paris, France

Entessar, Nader, University of South Alabama, USA

Erlat, A.Haluk, Middle East Technical University, Turkey

Erlat, Guzin,  Middle East Technical University, Turkey

Farahani, Fataneh, Stockholm University, Sweden

Farhang, Mansour, Bennington College, USA

Fatemi, Shaheen, American Graduate School of Business and Economics, Paris, France

Georgis, Dina, University of Toronto, Canada

Gnuse, Robert, Loyola University New Orleans, USA

Goodman, Mark, York University, Canada

Hagighatjoo, Fatemeh, University of Massachusetts, USA

Hale, Sondra, University of California-Los Angeles, USA

Hanagan, Michael,Vassar College, USA

Hanssen, Jens, University Toronto, Canada

Hashemi, Nader, University of Denver, USA

Hassanpour, Amir, University of Toronto, Canada

Haynes, Douglas, Dartmouth College, USA

Henne, Nathan C, Loyola University New Orleans, USA

Hodgson, Geoffrey, Hertfordshire, UK

Hope, Laura, Loyola University New Orleans, USA

Hunt, Judith, Loyola University New Orleans, USA

Jahanbegloo, Ramin, University of Toronto, Canada

Jeffers, Esther, University of Paris, France

Kamaly, Hossein, Barnard College, USA

Kar, Menrangiz: The Brookings Institution, USA

Karimi-Hakkak, Ahmad: University of Maryland, USA

Khalili, Laleh, SOAS, University of London, UK

Khorrami,  Mehdi, New York University, USA

Kobtzeff, Oleg, American University of Paris, France

Lee, Frederic, University of Missouri-Kansas City, USA

Levy, Arturo Lopez , University of Denver, USA

Mahdavi, Mojtaba, University of Alberta, Canada

Mahdi, Akbar: Ohio Wesleyan University, USA

Martz, Linda, American University of Paris, France

Mashayekhi, Mehrdad: Georgetown University, USA

Mayer, Ann Elizabeth Mayer, The Wharton School, USA

Mercuro, Nicholas, Michigan State University College of Law, USA

Milani, Farzaneh: Uiversity of Virginia, USA

Mir-Hosseini, Ziba: SOAS, University of London, UK

Mirzaie, Ida, Ohio State University, U.S.A.

Moaddel, Mansour: Eastern Michigan University, USA

Moazami, Behrooz, Loyola University New Orleans, USA

Moghissi, Haideh, York University, Canada

Mojab, Shahrzad, University of Toronto, Canada

Naghibi, Nima, Ryerson University, Canada

Navabi, Alireza, University of Guelph, Canada

Naylor, Celia, Dartmouth College, USA

Newton, Melanie, University of Toronto, Canada
Nikfar, Mohammad-Reza: Independent Scholar, Cologne, Germany

Nomani, Farhad, American University of Paris, France

Nusair, Isis, Denison University, USA

Pakdaman, Nasser, Denis Didérot / University of Paris VII, France

Parsa, Misagh, Dartmouth College, USA

Pashang, Soheila, Seneca College, Canada

Payrow Shabani, Omid, University of Guelph, Canada

Rahimieh,  Nasrin: University of California-Irvine, USA

Rahnema, Saeed, York University, Canada

Rizopoulos, Yorgos, University of Picardie-Amiens, France

Schenck, Celeste, American University of Paris, France

Sheibani, Khatereh, University of Guelph, Canada

Smith, Marcus, Loyola University New Orleans, USA

Soltani, Bahram, University of Paris Sorbonne, France

Soltani, Ebrahim, Syracuse University, USA

Stewart, Roberta, Dartmouth College, USA

Swedenburg, Ted, University of Arkansas, USA کمد دکتر علیمحمدی در دانشگاه تهران

Talattof, Kamran: University of Arizona, USA

Tavakolian, Bahram, Denison University, USA

Tohidi, Nayereh: California State University, USA

 

Trotz, Alissa, University of Toronto, Canada/Guyana

Vahabi, Mehrdad, University of Paris, France 

Vahabzadeh, Peyman, University of Victoria, Canada

Vahdat, Farzin: Vassar College, USA

Wessinger, Catherine, Loyola University New Orleans, USA

Wilson-Chevalier, American University of Paris, France

Yakitch, Mark, Loyola University New Orleans, USA

Zangeneh, Hamid, Widener University, USA

Ziai, Hossein: University of California, Los Angeles, USA