پنجشنبه ۶ اکتبر انتخابات استان انتاریو برگزار شد.

 

در این روز حوزه های رای گیری تا ساعت ۹ شب به رای گیری مشغول بودند و از ساعت ۹ شب شمارش آرا آغاز شد

 

برای ایرانیان، حفظ صدایشان در مجلس انتاریو باعث شده بود که انتخابات رنگ و بوی دیگری داشته باشد. بسیاری از ایرانیان که در منطقه ریچموندهیل ساکن نبودند، نیز به طریقی از رضا مریدی حمایت کرده بودند

 

دکتر رضا مریدی در کنار همسرش پری مریدی و دختر و نوه هایش پس از اعلام پیروزی

 

حزب لیبرال انتاریو با ۵۳ کرسی برنده این انتخابات اعلام شد ولی برای رسیدن به دولت اکثریت نیاز به یک کرسی دیگر داشت. محافظه کاران ۳۷ کرسی و ان دی پی ۱۷ کرسی به دست آوردند.

 

آندریا هوروات، تیم هوداک و دالتون مک گینتی هر سه از حوزه های انتخابیه خود انتخاب شدند.

 

دالتون مک گینتی که ظرف هشت سال گذشته، دو دوره دولت اکثریت تشکیل داده بود، این دور با دولت اقلیت به میدان می آید. این اولین دولت اقلیت در استان انتاریو بعد از ۲۶ سال است..

 

صدها تن از ایرانیان پیش از اعلام پیروزی رضا مریدی در رستوران شیراز جمع شده بودند تا پیروزی نماینده ی خود را جشن بگیرند

 

رستوران شیراز با صدها تن از حامیان دکتر مریدی پر شده بود

.

 

دکتر رضا مریدی با ۱۸۰۴۰ رای و اختلاف حدود ۵۰۰۰ رای از رقیب محافظه کارش، برای دومین بار از منطقه ریچموندهیل انتخاب شد.

 

این پیروزی را به جامعه ی ایرانیان انتاریو تبریک می گوییم.