هفته گذشته بسیاری از اعضای حزب ملی کبک از جمله اعضای ارشد دولت لیبرال این استان همچون نایب نخست ‌وزیر، وزیر روابط بین ‌الملل، وزیر دادگستری،

شهروند ۱۲۶۹ ـ پنجشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۱۰

نامه اعضای مجلس ملی کبک به سازمان ملل


 

هفته گذشته بسیاری از اعضای حزب ملی کبک از جمله اعضای ارشد دولت لیبرال این استان همچون نایب نخست ‌وزیر، وزیر روابط بین ‌الملل، وزیر دادگستری، وزیر وضعیت زنان و وزیر مهاجرت نامه‌ ای خطاب به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نوشتند و از او خواستند برای حفاظت از مردم ایران از دست سرکوب ‌های دولت ایران وارد عمل شود.

امیر خدیر، رهبر ایرانی‌ تبار حزب همبستگی و تنها نماینده این حزب در مجلس، نیز از امضاکنندگان این نامه بوده است.

نسخه ‌ای از این نامه برای منوچهر متکی،‌ وزیر امور خارجه ایران، و لورنس کنون، وزیر امور خارجه کانادا، نیز فرستاده شده است.