جداسازی جنسیتی زنان و مردان در اتوبوس‌های اسرائیل که زیر فشار یهودیان افراطی به مرحله اجرا درآمده، اعتراض نیروهای سکولار این کشور را برانگیخته است

 

 شهروند ۱۲۷۴ – پنجشنبه ۲۵ مارچ۲۰۱۰

 

جداسازی جنسیتی زنان و مردان در اتوبوس‌های اسرائیل که زیر فشار یهودیان افراطی به مرحله اجرا درآمده، اعتراض نیروهای سکولار این کشور را برانگیخته است. جداسازی جنسیتی در ۶۳ خط اتوبوس‌رانی اورشلیم اجرا شده است.

در محله "رامات شلومو"ی اروشلیم، هیچ زنی حق ندارد از در جلو سوار یک اتوبوس شهری شود. زنان باید از در عقب وارد اتوبوس شوند و بلیت خود را با دستگاهی که بر یک میله نصب شده است باطل کنند تا مجبور به تماس با مردان نباشند.

ساکنان محله "رامات شلومو" را به ‌طور عمده یهودیان متعصب ارتودکسی تشکیل می‌دهند که مثل مسلمانان بنیادگرا، تماس مردان و زنان نامحرم با یکدیگر را حرام می‌دانند.

یهودیان متعصب تاکنون موفق شده‌اند جدائی جنسیتی را در ۶۳ خط اتوبوسرانی به کرسی بنشانند. اتوبوس‌های این ۶۳ خط، هر روز ۲ هزار و ۵۰۰ بار، هزاران  مسافر را جا به جا می‌کنند.

تعداد شهروندان اسرائیلی که به جداسازی جنسیتی اتوبوس‌ها اعتراض دارند، در حال افزایش است. "ایال آکرمن" (۲۱ ساله) یکی از این شهروندان است که نمی‌خواهند اجازه بدهند عناصر افراطی نظرات عقب‌مانده‌ی خود را بر زندگی روزمره و عمومی آن‌ها تحمیل کنند.

ایال آکرمن، به خبرنگار روزنامه سوئیسی "نویه تسورشر تسایتونگ" می‌گوید: «ما این‌جا توی تهران نیستیم.» آکرمن، تا جائی که وقت و امکاناتش اجازه می‌دهد، به سازمان بیداری اورشلیم (هیتورروت یروشالمین) کمک می‌کند. این سازمان می‌کوشد مردم را برای اعتراض و تظاهرات علیه ارتدکس‌های متعصب بسیج کند. او با موهای کوتاه سرخ و لباس‌های مد روز، هر روز همراه با دوست دخترش سوار اتوبوس می‌شود. آن‌ها، با هم در جائی می‌نشینند که برای مردان تعیین شده است و با این کار خون ارتدکس‌ها را به جوش می‌آورند.

آکرمن می‌گوید: «آن‌ها به ما تف می‌اندازند، ما را نازی می‌خوانند، تقصیر هولوکوست را به گردن ما می‌اندازند و بعضی‌‌وقتها حتی با ما دست به یقه می‌شوند.»

رفتار ارتودکس‌های متعصب اسرائیل، در بسیاری زمینه‌ها شبیه مسلمانان متعصب است. مثلا در عروسی‌های آنان نیز زنان و مردان از یکدیگر جدا هستند. حتی روی یک تابلو در ایستگاه‌های اتوبوس، زنان با این جمله به سوار شدن از در عقب اتوبوس فرا خوانده می‌شوند:« جدایی در عروسی بله، چرا در اتوبوس نه؟»

به تازگی یک دادگاه عالی اسرائیلی به وزیر راه این کشور توصیه کرده که جداسازی در اتوبوس‌ها را ممنوع کند، اما وزیر راه می‌گوید: «تا وقتی که زن‌ها داوطلبانه در ردیف‌های عقب می‌نشینند، من مشکلی در این کار نمی‌بینم.»

گزارشگر روزنامه سوئیسی می‌نویسد که  کار زنان داوطلبانه نیست. یهودیان متعصب، زنان را به شدت زیر فشار اجتماعی قرار می‌دهند. "راخل آذریه" عضو شورای شهر اورشلیم می‌گوید: «خیلی از زن‌ها به من تلفن می‌زنند و می‌گویند که دلشان نمی‌خواهد در ردیف‌های عقب اتوبوس بنشینند.»

عضو شورای شهر، در انتخابات پیشین، عکس زنی را روی پوستر تبلیغات انتخاباتی خود چاپ کرده بود. شرکت‌اتوبوسرانی دولتی، زیر فشار عناصر افراطی (اولترا ارتدوکس‌ها) مجبور شد جلوی نصب این پوستر را روی بدنه اتوبوس‌ها بگیرد.

مرکز مذهبی"حرکت برای اصلاح اورشلیم" اکنون می‌کوشد از طریق طرح شکایت، ممنوعیت جداسازی در اتوبوس‌ها را به لحاظ حقوقی پیش ببرد. "انات هوفمن" از اعضای این گروه معتقد است: «اگر کاری نکنیم، جداسازی جنسیتی در آینده به شعبه‌های پست، مطب پزشکان و پیاده‌روها هم سرایت خواهد کرد.»