شهروند ـ آرش عزیزی: طبق آخرین اخباری که سه‌شنبه  ۵ جون ۲۰۱۲ ساعت۵۱: ۱۰ شب به وقت تورنتو به دست شهروند رسیده است، امیر خدیر، رهبر ایرانی‌تبار حزب‌چپ‌گرای همبستگی کبک، امشب در تظاهراتی دانشجویی در شهرِ کبک، دستگیر شد.

 

جوزه، کارمند دفتر او، به شهروند گفت امیر بیرون ساختمان مجلس بوده و با صدای شنیدن قابلمه‌ها، که نماد جنبش در کبک شده‌اند، به تظاهرات پیوست. پلیس با حمله به تظاهرات ده‌ها نفر را دست‌بند زد، دستگیر کرد و درون اتوبوسی انداخت. به جرم زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به بزرگراه‌ها.

امیر خدیر پس از دستگیری و در حین انتقال به مرکز پلیس

 

امیر خدیر، نماینده‌ی مونترال در مجلس ملی کبک، را می‌توان از چپ‌گراترین نمایندگان مجلس در آمریکای شمالی دانست. او از ابتدای آغاز اعتصاب اخیر دانشجویی در کبک همگام با آن پیش رفته است و بارها در مقابل تعرضات پلیس ایستاده است.