خانم تینا تهرانچیان از زنان فعال و موفق ایرانی تورنتوست. حضور او در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی و امور داوطلبانه در دو دهه اخیر انکارناکردنی است.شهروند: خانم تینا تهرانچیان از زنان فعال و موفق ایرانی تورنتوست. حضور او در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی و امور داوطلبانه در دو دهه اخیر انکارناکردنی است.

تهرانچیان که از اعضای هیات امنای کالج سنکاست، برای مراسم چهلمین سال تولد این کالج از گروهی از ایرانیان دعوت کرده بود تا در کنار او حضور ایرانیان در همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه کانادایی نمود شایسته ی خود را داشته باشد.

دکتر رضا مریدی نماینده ایرانی پارلمان انتاریو و معاون وزارت آموزش عالی پیام نخست وزیر انتاریو و وزیر آموزش عالی (دانشگاهها و کالج ها) را تقدیم کردند.

از دیگر ایرانیان فعال در عرصه های مختلف از جمله دکتر ارسلان مهاجر، دکتر رسولی و آقایان علی و بابک وکیلی و آقای حسن زرهی سردبیر شهروند و آقای سعید فرح آبادی مدیر امور بازرگانی شهروند حضور داشتند.

شایسته است از خانم تهرانچیان برای تلاش هایش در راستای شناساندن جامعه ایرانیان به میزبانان کانادایی قدردانی شود.