شهلا کمالی، یکی از کوششگران حقوق زنان که در آلمان ساکن است، برای حضور در کنفرانس های این سوی آب، به کانادا آمده بود، و پس از فراغت از آنها،  به دفتر شهروند آمد تا به قول خودش برای دیگر یاران و همکارانش در برلین سوغاتی ببرد


مهمانی از آلمان و آشنایی با تشکل مستقل زنان ایرانی مونستر


 

شهروند ــ شهلا کمالی، یکی از کوششگران حقوق زنان که درشهلا کمالی آلمان ساکن است، برای حضور در کنفرانس های این سوی آب، به کانادا آمده بود، و پس از فراغت از آنها،  به دفتر شهروند آمد تا به قول خودش برای دیگر یاران و همکارانش در برلین سوغاتی ببرد. و این سوغاتی نه النگو و انگشتر و شکلات و قاب عکس که شهروندهای  ویژه ی ۸ مارس روز جهانی زن و گزارش های بنیاد پژوهش های زنان بود.

او صمیمی و مهربان و بی ادعا از ۲۱ سال فعالیت تشکل مستقل زنان ایرانی مونستر و حومه که او یکی از ارکان آن است گفت: "به همراه ده تن دیگر از زنان کتابخانه ای در برلین دایر کرده ایم که دوشنبه ها و ۵شنبه ها از ساعت ۳ تا ۶ بعدازظهر این کتابخانه دایر است. ما سعی می کنیم در حد امکاناتمان به خانواده هایی که اختلاف دارند چه ایرانی و چه افغانستانی مشاوره بدهیم و به آنها کمک کنیم."

محل کتابخانه از سوی انجمن دانشجویان آلمانی در اختیار آنان گذاشته شده است.

کار و فعالیت شهلا کمالی و دوستانش تنها به کتابخانه و مشاوره محدود نمی شود، آنها همچنین اولین شنبه هر ماه را به جلسات فرهنگی و بحث و گفت و گو اختصاص داده اند.

تشکل مستقل زنان ایرانی مونستر و حومه  با برگزاری هر ساله ۸ مارس روز جهانی زن که بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن شرکت کننده دارد به هر چه بیشتر نهادینه شدن مبارزات حق طلبانه زنان کمک می کند. ضمن آن که اداره فرهنگ مونتسر هر ۳ ماه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ یورو به این تشکل برای پیشبرد برنامه هایشان کمک می کند، آنها نیز با شرکت در جشن تابستانی و برگزاری میز کتاب و فروش غذا به جمع آوری پول می پردازند و درآمد حاصل از این کوشش ها را برای کمک به کودکان ایرانی  نیازمند اختصاص می دهند. و به همین منظور با انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران همکاری می کنند.

امیدواریم بر تعداد چنین تشکل های فرهنگی / اجتماعی روز به روز افزوده شود. و آرزو می کنیم که تشکل مستقل زنان ایرانی مونستر و حومه همچون ۲۱ سال گذشته روز به روز کوشاتر و پربارتر شود.