شهروند علی شریفیان: روز دوشنبه خانم کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو با نورم کلی، معاون شهرداری تورنتو ملاقات کرد. این دو به مدت ۴۵ دقیقه در مورد مسائل مربوط به بزرگشهر تورنتو و حل مشکلات آن از جمله پاکسازی باقی مانده های توفان یخ ماه دسامبر با هم مذاکراتی داشتند. پس از این مذاکرات خانم وین به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد و همچنین بدون اینکه وارد جزئیات بشود توضیحاتی درباره موضوعاتی که درباره آن با نورم کلی تبادل نظر داشته ارائه کرد. خانم وین از جمله به خبرنگاران گفت قرار شد در پاسخ به شهرداری تورنتو دولت مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار به کسانی که در جریان توفان یخ ماه دسامبر خانه یا محل کسب و کارشان صدمه دیده، از طریق شهرداری بپردازد. قرار است این پرداخت با بررسی تقاضانامه هایی که ارائه می شوند، از اول ماه مارچ شروع شود. از خانم وین در مورد کاندیداتوری جان توری برای شهرداری سئوال شد. نخست وزیر انتاریو گفت که بسیار خوشحال است که تعداد بیشتری دارند خود را برای این مقام کاندیدا می کنند.

kathleen-wynne-norm-kelly