شهروند ۱۲۰۸ ـ پنجشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۰۸

دوشنبه ۱۵ دسامبر نخست وزیر انتاریو و چند تن از وزیران و معاونان پارلمانی وزارتخانه ها در مجلس این ایالت میهمان دار گردانندگان مطبوعات قومی بودند. دکتر رضا مریدی معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش هم در گردهمایی حضور داشتند. نخست وزیر توسط مایکل چن وزیر مهاجرت استان معرفی شد.

او گفت، من از یک انسان شریف، ادیب، اهل خانواده و شیفته ی کانادا و انتاریو حرف می زنم، و بعد گفت این تعاریف تنها بر دالتون مک گینتی نخست وزیر انتاریو صدق می کند.

دالتون مک گینتی نیز با اظهار شادمانی از حضورش در میان گردانندگان مطبوعات قومی گفت:”برای من متن سخنرانی را حاضر کرده اند که حتما از همه جهت خوب است، اما من از این متن استفاده نمی کنم، می خواهم با هم با صمیمیت حرف بزنیم، بویژه در این ایام که هر کدام از اقوام به دلایلی جشن و شادمانی دارند، و انتاریو هم سرزمین ملیت ها و فرهنگهاست. اما یک خبر خوش هم برای شما دارم. ابتدا می خواهم از مطبوعات به زبانهای مختلف که مشوق رنگین کمان حضور فرهنگهای مختلف در این استان هستند تشکر کنم. به همین دلیل خوشحالم که معافیت مالیات استانی را برای این گروه از مطبوعات اعلام کنم، تا بتوانند به گروه بیشتری از ساکنان انتاریو که به روزنامه های آنها وابسته اند خدمت کنند.”

وزیر دارایی، دوایت دانکن هم گفت:”بسیاری از ساکنان ایالت انتاریو از مطبوعات قومی استفاده می کنند. مطبوعات قومی و محلی بخشی از فرهنگ مشترک ما در این ایالت هستند که با تجربه زبانی و جغرافیایی خویش حضور دارند، و معافیت مالیات استانی به آنها بخت حضور و فعالیت بیشتری را خواهد داد.”

خبر خوش برای مطبوعات قومی یک بخش از چهره درستی بود که از دولت انتاریو دوشنبه ۱۵ دسامبر دیدیم.

چهره ی دیگر و مهمتر دولت حضور این چند فرهنگی در خود دولت بود. نخست وزیر را مایکل چن وزیر مهاجرت که چینی تبار است و با لهجه، انگلیسی را حرف می زند، معرفی کرد. در گوشه دیگر دکتر رضا مریدی و خلیل رمل نمایندگان مجلس از ریچموندهیل و لندن انتاریو حضور داشتند. وزیر جوان کار استان هم از پرتغالی های انتاریوست. وزیر دادگستری هم از میان اقلیت های قومی است. و حالا دولت  با حضور زنان شایسته ای مانند کاتلین وین و وزیرانی از میان اقلیت های قومی، دیگر فاصله ی چندانی با گردانندگان مطبوعات قومی ـ که هر کدام فرهنگی و زبانی و جهانی را با خود به میهمانی نخست وزیر آورده بودند ـ نداشت.

جمعه شب دوازدهم دسامبر هم در میهمانی شورای مطبوعات قومی کانادا نمایندگان مجلس، وزیران و مقامهایی هم از دولت ایالتی و هم از دولت مرکزی حضور داشتند. از دولت انتاریو کاتلین وین وزیر محبوب آموزش و پرورش پیام سراسر مهر و احترام نخست وزیر را خواند، و از طرف دولت مرکزی هم وزیر مهاجرت جیسون کنی و پیتر کنت وزیر مشاور دولت هارپر و چند نماینده لیبرال و محافظه کار و دمکرات نو دیده می شدند. وزیر مهاجرت به هنگام دیدار با ما شهروندیان گفت که مطبوعات قومی از ستون های اصلی کانادا هستند و هیچکس نه حق دارد و نه می تواند آنها را نادیده بگیرد. وقتی از یکی از همکاران شهروند پرسید که از کجا به کانادا آمده، و او گفت از هاوایی. آقای وزیر گفت از آب و هوای بهشتی هاوایی به زمستان کانادا آمده اید؟ و من به شوخی گفتم، این از جذابیت های کانادا و اهمیت رسانه های قومی و در اینجا شهروند حکایت دارد که آدمها حاضرند از آب و هوای بهاری هاوایی دل بکنند و سرمای سوزان کانادا را تاب بیاورند. وزیر گفت یادم باشد این نگاه شما را برای مثالی از اهمیت کانادا و مطبوعات قومی نقل کنم!

حالا دیگر اقوام رنگین پوست در بزرگ شهرهای کانادا جمعیت قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهند، و در انتاریو و بویژه در بزرگشهر تورنتو جمعیت اقوام رنگین پوست پیشی گرفته و بیش از ۵۱ درصد جمعیت حدود ۳ میلیون نفری تورنتو را تشکیل می دهند. ما ایرانیان هم یکی از اقوام پرجمعیت این شهر هستیم و خوشبختانه در  عرصه های سیاسی، اجتماعی، فکری، فرهنگی، اقتصادی هم حضور پررنگ داریم.

برای همه ی شما عزیزانِ خواننده شهروند تعطیلات خوشی را آرزو می کنم.