شماره ۱۲۱۰ ـ پنجشنبه  ۱ ژانویه ۲۰۰۹

در مواردی شاهد بوده ایم که هموطنان عزیزمان که از ایران خارج میشوند و کانادا را به عنوان کشور دوم خود برای اقامت دائمی انتخاب میکنند وسایل شخصی را هم به وسیله کشتی و هواپیما با خود همراه مینمایند. بایستی توجه کرد که در همه موارد بیمه ای به بسته بندی کافی و استاندارد اشاره شده است به این معنی که  در صورت بروز خسارت علیرغم وجود بیمه اگر بسته بندی مطابق با استانداردهای سفر مربوطه نباشد، خسارت غیر قابل پرداخت خواهد بود.

کانتینر یکی از بسته بندیهای ایمن است و از این رو در بیمه نامه برایش تخفیفی در نظر گرفته میشود.

حال اگر قصد حمل کالایی را به خارج دارید و برای امنیت و حفاظت بیشتر میخواهید ازکانتینر استفاده کنید به صراحت و وضوح بایستی بدانید که آیا کانتینر در بیمه نامه شما  یک بسته تلقی میشود یا خیر؟

اصولا در رابطه با بیمه همانطور که اشاره شد چون کانتینر بسته بندی امنی  است لذا در  بسیاری از موارد بیمه گران تخفیفی برای آن محسوب میکنند.


پوشش بیمه ای کلاز C که با خطر زیان همگانی(General Average)  و سبک سازی کانتینر و افتادن آن از روی عرشه کشتی همراه است میتواند کافی باشد به شرط آنکه محتویات کانتینر دستگاه ها و ادوات دقیق نباشد. در غیر این صورت پوشش بیمه ای کلازA که همان تمام خطر است برای بیمه گذار که هدفش جبران خسارات وارده و ضرر و زیانهای اقتصادی در طول مسیر و حمل و نقل است، بایستی خریداری شود.

در حمل و نقل مرکب در پروسه بررسی خسارت اثبات این که کالا در زمان وقوع خسارت  در اختیار متصدی حمل و یا تحویل گیرنده کالا قرار داشته است، برای شرکت بیمه مهم است، چون شرکت بیمه بعد از پرداخت خسارت با حق جانشینی خود میتواند به مقصران حادثه مراجعه و در خصوص باز پس گیری خسارت اقدام نماید.

معمولا  در اسناد و مدارک حمل که مهمترین آن بارنامه یا راه نامه است اطلاعات کافی  برای اثبات خسارت وجود دارد. در عمل، کسی که کالا را در اختیار دارد، مسئول است که کالا را صحیح و سالم به نفر بعدی تحویل دهد، به همین دلیل بعد از اینکه کالا از دست فروشنده یا فرستنده خارج گردید، در اختیار تعداد زیادی تحویل گیرنده (حمل کننده واسط) قرار می گیرد تا در نهایت به دست خریدار یا نماینده وی برسد. بعضی از کالاها قبل از شروع حمل برای بسته بندی به مؤسسات حرفه ای سپرده می شود و از محل بسته بندی در اختیار متصدی حمل و نقل زمینی قرار می گیرد. فورواردر در این مرحله ممکن است نقش داشته باشد. انباردار و مقامات بندری هر کدام نقشی در بارگیری و تخلیه دارند. مقامات گمرکی ممکن است کالا را قبل از بارگیری بازرسی نمایند.

اما زمانی که کالا به وسیله کانتینر حمل می شود، هیچ یک از افراد  دخیل امکان بازدید و کنترل کالا را در داخل کانتینر ندارند. کانتینر معمولا به عنوان یک «واحد» پذیرفته می شود و لذا مسئولیت صرفا محدود به تحویل کانتینر می گردد و به همین دلیل واژه«محتویات طبق اظهار»(Said to Contain) غالبا در بارنامه های صادره برای حمل و نقل کانتینر مشاهده می شود.


همه طرفهای درگیر در حمل و نقل به نقش مهم بسته بندی اهمیت میدهند از همه مهمتر آنکه اگر بسته بندی مطابق با استانداردهای بین الملل  نباشد، خسارات احتمالی از طرف شرکت بیمه غیر قابل پرداخت خواهد بود.


فرهاد فرسادی ـ کارشناس ارشد بیمه

farsadi@cirmco.com