شماره ۱۲۱۸ ـ پنجشنبه  ۲۶ فوریه ۲۰۰۹

بخش دوم 
  

در ادامه بحث هفته گذشته به تعاریف مختلف برنامه ریزی مالی در ابعاد مختلف می پردازیم. ابتدا لازم است جدول خلاصه شده را که عنوان اصلی بحث را تشکیل میدهد به قرار ذیل نشان داد:


 

برنامه ریزی مالی

برای دارائیها  

برنامه ریزی مالی دوران بازنشستگی

برنامه ریزی  حفظ

درآمد خانواده 

برنامه ریزیهای

جانبی    

برنامه  ریزی

سرمایه گذاری

تهیه وصیت نامه و تعیین فرد مورد اطمینان برای اجرای خواسته ها بعد از فوت

اختصاصسرمایه گذاریهای شخصی

در حسابهای ویژه

بیمه عمر

RESP

بیمه تحصیلی فرزندان

تعیین سیاستهای مالی و سرمایه گذاری

مشخص نمودن فرد یا سازمانی برای قانونی وعملیاتی کردن پرداختها

تعیین درآمدهای مکمل دولتی  

بیمه بیماریهای سخت

 استفاده ازمزایای اهداییبرای فرزندان

اختصاصسرمایه  درسبدهای مختلف سرمایه گذاری

مشخص نمودن اهرمهای خاصبرای انتقال مایملک تجاریوپرداخت حداقل مالیات

درآمد بازنشستگی

بیمه ازکارافتادگی

بیمه های سلامتی مکمل

OHIP

کنترل و تصحیح

ساختار پرتفو


RRSP

درآمدهای تضمین شدهحاصل از سرمایه گذاری


تعیینبازار سرمایهجانبی برای زمانهای بحران


مقرری های ماهیانه شخصی و صندوقهای بازنشستگی انفرادیحساب پس انداز معاف از مالیات

TFSA


درآمد حاصل از

Long Term Care

 

برنامه ریزی سرمایه گذاری


 

در مبحث سرمایه گذاری زمان و برگشت سرمایه دو عامل حیاتی هستند که در واحد های کوتاه، میان و بلندمدت و با در نظر گرفتن توان مالی سرمایه گذار  بررسی خواهند شد.

درصد بازگشت سرمایه با بازارهای دیگر سرمایه گذاری مقایسه شده و عامل مهم تصمیم گیری و عملکرد گذشته سهام و تخمین  آینده آن ملاک است. در مرحله بعد با توجه به وضعیت مالی فرد و حالات روحیه ای وی (محافظه کار یا ریسکی) برنامه  پیش بینی و تحلیل می شود، لذا با بهینه کردن این سرمایه گذاریها و انتخاب مناسب، سعی خواهد شد تأثیر مثبت آنها را در موفقیت برنامه ریزی مالی/ بیمه ای به حداکثر رساند.


 

برنامه ریزی دوران بازنشستگی


 

این دوران در برنامه ریزی مالی / بیمه ای از اولویت خاصی بهره مند است، چرا که  در  دوران بازنشستگی، سرمایه گذار از درآمد خاصی بهره مند نیست، لذا بایستی از جانب دیگر بتواند برای تامین هزینه های زندگی از درآمد مکفی برخوردار باشد.

 هزینه های این دوران قابل پیش بینی است و از محل صندوقهای  Pension Plan و RRSP و  RRIF قابل تامین است. برای بهینه سازی در اینگونه برنامه ریزیها (دوران بازنشستگی)، نیاز است هر یک سال در میان در ساختار برنامه با توجه به میزان تورم و رشد قیمتها  تجدیدنظری صورت پذیرد. این تغییرات باید به صورتی باشد تا فشار مالی  به  خانواده تحمیل نشود.


 

برنامه ریزی بدهی ها و نقدینگی


 

ابتدا میزان درآمد ماهیانه و از جانب دیگر نقدینگی خانواده محاسبه و در مقابل  میزان بدهی ها  و تعهدات کوتاه و میان و بلندمدت مورد توجه قرار می گیرد. نکته حساس در این محاسبات هزینه های کلیدی و نحوه بازپرداخت بدهی ها است و پاسخ به این سئوال که با چه عملکردی میتوان هر درآمد را در مقابل هر هزینه به نحوی اختصاص داد که آثار تورمی و رشد نرخ بهره به ضرر سرمایه گذار نباشد.


 

برنامه ریزی تحصیلی فرزندان


 

الگوی اشتغال در جوامع پیشرفته حکایت از آن دارد که اکثر فارغ التحصیلان دبیرستان علاقه به ادامه تحصیل داشته و احساس می کنند که با مدارک دانشگاهی به شغل مورد نظر خود خواهند رسید. در آخرین تحقیقاتی که در کشور کانادا  به عمل آمده نشان میدهد که علاقه ادامه به تحصیل مهاجرین جدید باعث شده که این حرکت شتاب بیشتری را در کل جامعه داشته باشد.

هم اکنون هزینه های بالای رشته های  دانشگاهی موجب شده است تا بسیاری از افراد قادر به ادامه تحصیل نباشند و تنها چاره بجز وامهای تحصیلی استفاده از یک برنامه ریزی تحصیلی مناسب است.


 

برنامه ریزی داراییها


 

مهمترین بحث در بخش داراییها انتقال آن به ورثه و مبحث مالیات است، لذا در این بخش، پیش بینی انتقال داراییهای فرد در زمان فوت به یکی یا تعدادی از اعضای خانواده توجه می شود.

همانطور که گفته شد هدف از برنامه ریزی دارایی بهینه کردن مالیات پرداختی به دولت است و آسانترین روش برای رساندن دارایی ها به ورثه است، لذا توجه و اطلاع از قوانین فدرالی و ایالتی کمک میکند تا این پروسه هر چه بهتر و سریعتر تحقق یابد.

از آنجا که کانادا یکی از کشورهایی است که از سیستم مالیاتی مدونی برخوردار است و برای کسانی که از درآمد بالا برخوردارند این درصد میتواند تا ۴۰ درصد هم برسد، لذا تصدیق میکنید که این موضوع میتواند بعد از فوت برای ورثه ایجاد نگرانی شدیدی بکند.

از جانب دیگر هزینه انحصار وراثت نیز رقم قابل توجهی است. از این رو در برنامه ریزی داراییها تمامی این موارد به نفع ورثه پیش بینی شده و برنامه ریزی میگردد.


 

برنامه ریزی بیمه ای


 

از قدیم شنیده و شاید خود شاهدش بودیم که حادثه خبر نمیکند. وقوع حوادث  میتواند باعث از بین بردن درآمد یا وقفه در به دست آوردن آن باشد و از جانب دیگر سلامت و عمر  افراد را به مخاطره بیندازد.

آثار زیانبار چنین حوادثی را می توان به قرار ذیل برشمرد:

۱ـ نیاز به مراقبتهای خاص پزشکی

۲ـ نیاز به استراحت و در نتیجه غیبت در کار

۳ـ کاهش درآمد و افزایش هزینه

۴ـ فوت بر اثر حادثه یا بیماری

۵ـ فشارهای مالی بر اثر کاهش درآمد / از بین رفتن درآمد

۶ـ هزینه های پزشکی

۷ـ هزینه های بیمه بیماریهای خاص و سخت و لاعلاج

۸ـ  هزینه های بیمه عمر


 

آخرین پروسه برنامه ریزی اقتصادی / بیمه ای را در این بخش شاهد بودیم. این بخش از آن جهت مهمترین رکن است چون همه ریسکهایی که امکان تحقق دارند و در اثر تحقق، فرد را از هر نظر از بین میبرند، تحت حمایت بیمه قرار گرفته و از این رو باعث آرامش خاطر خاصی برای فرد و ورثه میگردد.


 

فرهاد فرسادی ـ کارشناس ارشد بیمه


 


 

farsadi@cirmco.com