مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: على کریمى بازیکن اسبق پرسپولیس بدون هیچ پیش شرطى به این باشگاه پیوست.


شماره ۱۱۹۴ ـ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸


 

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: على کریمى بازیکن اسبق پرسپولیس بدون هیچ پیش شرطى به این باشگاه پیوست. داریوش مصطفوى پس از عقد قرارداد یکساله على کریمى با تیم پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که آیا با کریمى در خصوص نیمکت نشینى، کاپیتانى، پست، شماره پیراهن و غیره به توافق رسیدید؟ افزود: وى یک بازیکن بزرگ و حرفه اى است که با خواست قلبى خود به تیم پرسپولیس آمده است. وى اظهار داشت: ما درباره تمامى موضوعات به گفت وگو نشستیم و جالب اینکه کریمى گفته من براى اداى دین به وطن و باشگاه محبوبم پرسپولیس به ایران آمده ام.

مصطفوى با اشاره به حرفهاى رد و بدل شده بین وى و کریمى ادامه داد: بازیکن جدید پرسپولیس اعلام کرده که بازى کردن براى من مهم نیست، به نظر سرمربى تیم احترام مى گذارم و به درخواست وى از دروازه تا پست مهاجم در خدمت تیم خواهم بود. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بیان داشت: با کمک هیأت مدیره باشگاه، بهترین بازیکنان را جذب کردیم و بقیه را به سرمربى تیم مى سپاریم. وى در خصوص مبلغ و شرایط قرارداد على کریمى گفت: قرارداد وى با باشگاه پرسپولیس به مدت یک سال و با پرداخت مبلغ ۳۰۰ هزار دلار به عنوان طلب باشگاه قطرى از سوى باشگاه و مبلغ حدوداً ۶۹ میلیون تومان نیز به خود وى پرداخت خواهد شد. مصطفوى گفت: على کریمى بازیکن بزرگى است و براى پوشیدن پیراهن پرسپولیس هیچ شرایطى را براى باشگاه نگذاشت و با قیمتى که عنوان شد به پرسپولیس پیوست.