شهروند ۱۱۷۶ ـ ۸ می ۲۰۰۸
از خوانندگان

به مناسبت روز مادر

مادر ای آیت لطف یزدان
مادر ای قبله گاه دل و جان

مادر، ای گنج عشق و معانی
مادر ای آنکه روحت تعالی

مادرا جسم و جان منی تو
مادرا این و آن منی تو

مادر، ای آنکه شب ها تهی
لای لائی برایم بگفتی

مادرا زندگی از تو دارم
درس آزادگی از تو دارم

مادر، ای آنکه عشقت خدایی
مادرا قدرت لایزالی

مادرا، مادرا، مهر و ماهی
گر بیفتم تو باشی پناهی

مادرا، عطر یادت چه شیرین
چون شمیم گل یاس و نسرین

تقدیم به مادران پاک باخته و عزیز ایرانی