خیابان بی مرکز بازار سهامبحران مالی به همه جای جهان سرایت کرده است. کانادا، نزدیک ترین همسایه ی آمریکا از این بحران درامان نماند و روز دوشنبه با کاهش ۵ درصدی سهام در بازار بورس تورنتو روبرو شد

شهروند ۱۱۹۸ ـ پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۰۸


 

بحران مالی به همه جای جهان سرایت کرده است. کانادا، نزدیک ترین همسایه ی آمریکا از این بحران درامان نماند و روز دوشنبه با کاهش ۵ درصدی سهام در بازار بورس تورنتو روبرو شد.

روز دوشنبه ۶ اکتبر ، به یک باره ۷۵بیلیون دلار از ارزش سهام کاسته شد و برای اولین بار ظرف سه سال اخیر شاخص سهام به زیر ۱۰هزار امتیاز رسید و تمام سودهایی که بازار از اواسط ۲۰۰۵ جمع کرده بود، به یکباره از روی صفحه پاک شدند.

هفته ی پیش نیز شاخص سهام اصلی کانادا به میزان ۱۱درصد افت داشت و ۱۵۰بیلیون دلار از ارزش آن ذوب شد.

گرچه استفن هارپر نخست وزیر کانادا اعلام میدارد که در مقایسه با سایر کشورها و بحران های مالی شان، ما در وضعیت بهتری قرار داریم. در نگاه اول هم به نظر میرسد کانادا نسبت به رکود اوایل دهه ی ۸۰ که بدترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم بود، در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد.