در تاریخ آمریکا این میزان مشارکت در انتخابات بی‌سابقه بوده است. از ۲۱۳ میلیون واجد شرایط، نزدیک به ۱۸۰ میلیون نفر برای دادن رای ثبت نام کرده بودند.

شهروند ۱۲۰۲ ـ پنجشنبه ۶ نوامبر ۲۰۰۸


 

رادیو آلمان: نامزد حزب دموکرات، برندهی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. ناظران، پیروزی اوباما را یک اتفاق تاریخی مینامند، اتفاقی که به احتمال زیاد این کشور را دگرگون خواهد کرد. میلیونها نفر در سراسر جهان موفقیت او را جشن گرفتند. در کنیا، زادگاه پدر اوباما، از ماهها پیش مردم چشمبراه این روز بودند.

 در تاریخ آمریکا این میزان مشارکت در انتخابات بیسابقه بوده است. از ۲۱۳ میلیون واجد شرایط، نزدیک به ۱۸۰ میلیون نفر برای دادن رای ثبت نام کرده بودند.

تا روز انتخابات نزدیک به ۳۰ میلیون نفر آراء خود را به صندوقها ریخته بودند. یکی از ویژگیهای انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده این است که در ۳۲ ایالت، به کسانی که به دلایل موجه نمیتوانند در صف رأیگیری بایستند، اجازه داده میشود که زودتر از موعد مقرر رأی خود را بدهند.

شرکتکنندگان در انتخابات در مجموع ۵۳۸ نفر را به عنوان "انتخابکننده" (Elector) برمیگزینند. کسی که میخواهد رییس جمهور شود، باید رأی بیش از نیمی از این "انتخابکنندگان" را به دست آورد؛ یعنی حداقل ۲۷۰ رأی.

پس از رسیدن آرای الکترال اوباما به حد نصاب، نام او به عنوان رئیس جمهوری برگزیده ایالات متحده آمریکا بر صفحه ی تلویزیون ها نقش می بندد.

جان مک کین، نامزد حزب جمهوریخواه در میان هوادارانش در فینکس آریزونا ظاهر میشود و اعلام میکند که رقیب او برنده شده است. او میگوید که پیش از آمدن به سالن سخنرانی، به چهلو چهارمین رئیس جمهور آمریکا تبریک گفته است. مک کین در این سخنرانی هوادارانش را تسکین میدهد و از آنها میخواهد، با تمام قوا به باراک اوباما برای ساختن آیندهای بهتر کمک کنند.

 

جشن پیروزی

حدود ساعت ۱۲ شب به وقت شرق آمریکا، Bildunterschrift: درحالی که میلیونها نفر در سراسر جهان پیروزی اوباما را جشن گرفته اند، او در میان صدها هزار تن از طرفدارانش که برای جشن و سرور و دیدن او به "گرانت پارک" شیکاگو آمدهاند، از برنامههای آیندهاش میگوید؛ از بهتر کردن جهان، از برابری و عدالت و دموکراسی. 

اکثر شنوندگان او را در شیکاگو جوانانی تشکیل می دادند که خواهان دگرگونی اساسی در زمینههای سیاسی و اجتماعی هستند.

 

ویژگیهای انتخابات

 

علاوه بر آن که برای نخستین بار یک آمریکایی سیاهپوست برای رفتن به کاخ سفید وارد رقابت انتخاباتی شده بود، این انتخابات با انتخابات گذشته چند تفاوت اساسی داشت. نخست اینکه پرخرجترین انتخابات تاریخ آمریکا بود: باراک اوباما بیش از ۷۵۰ میلیون دلار هزینه کرد و رقیب جمهوریخواه او نزدیک به ۳۵۰ میلیون دلار.

دیگر اینکه دو نامزد اصلی انتخاباتی بیش از هر زمان از پشتیبانی هنرمندان و روشنفکران بهرهمند شدند. بویژه باراک اوباما در میان فرهنگسازان و هنرمندان از محبوبیت بینظیری برخوردار است. به گفتهی کارشناسان، پس از جان اف کندی، هیچ یک از نامزدهای پست ریاست جمهوری آمریکا اینچنین از پشتیبانی ستارگان هالیوود بهرهمند نشدهبود. چهرههای برجستهای چون جورج کلونی و رابرت دنیرو رسما از کاندیداتوری او حمایت کرده بودند.

در این انتخابات درصد جوانانی که برای نخستین بار به پای صندوق رای میروند نسبت به انتخابات گذشته بهطور چشمگیری بالا بود. به گزارش ناظران، بسیاری از رنگینپوستانی که در سالهای گذشته از انتخابات دوری میجستند، با شور بیسابقهای رای خود را به صندوقها ریختهاند. 

 

تب انتخابات آمریکا در کنیا

 

در کنیا، زادگاه پدر باراک اوباما نیز از ماهها پیش هیجان خاصی وجود داشت. همه چشمانتظار انتخابات بودند و همه جا صحبت از "سناتور" (اوباما) بود. حتی یک کارخانهی آبجوسازی، آبجویی به نام "سناتور" به بازار عرضه کرده است„The Nation“ (ملت)، پرتیراژترین روزنامهی کنیا، یک روز پیش از انتخابات نوشت :«اگر سناتور برنده شود، دنیا عوض خواهد شد.»

در کوگلو (Kogelo)، روستایی که هنوز بخشی از خانوادهی باراک اوباما در آن زندگی میکنند، از روزها پیش کارگران با بیل و بولدوزر در تلاش بودند تا برای نمایندگان رسانههای بزرگ جهان که برای گزارش از وضعیت خانوادهی اوباما به آنجا میرفتند، جاده بسازند.

در روز انتخابات جمعیت زیادی در جلوی خانهی سارا اوباما، مادربزرگ رئیس جمهور جدید تجمع کرده بودند. یکی از همسایگان حتی گاوی با خود آورده بود  تا در صورت پیروزی "سناتور" آن را قربانی کند.


 

اوباما: زمانهی دگرگونی در آمریکا فرارسیده است

 

باراک اوباما در سخنرانی پس از اعلام پیروزی خود، به صدها هزار تن از طرفدارانش در شیکاگو گفت: «نقطهی قوت آمریکا نه در بازو، بلکه در ایدهآلهای آن، چون اصل دموکراسی است.»

رئیسجمهور آیندهی ایالات متحدهی آمریکا، باراک اوباما، بلافاصله پس از اعلام پیروزی برای صدها هزار تن از طرفداران خود در شیکاگو سخنرانی کرد. او در میان فریادهای شادی آنان، ابتدا گفت: «زمانهی دگرگونی در آمریکا فرارسیده است.» اوباما تأکید کرد، نتیجهی این انتخابات نشان میدهد که سرزمینی به نام آمریکا، بر فراز تمام مرزهای اجتماعی و قومی آن، وجود دارد. او گفت برگزاری چنین انتخاباتی: «دلیل قدرت دموکراسی است.»

اوباما همچنین در این سخنرانی به توضیح اوضاع کنونی جهان و نقش آمریکا در آن اشاره کرد و گفت که «چالش بزرگی» در انتظار این کشور است: «آمریکا در حال حاضر در حال جنگ در دو کشور بهسر میبرد و با بزرگترین بحران اقتصادی روبرو است.» او ضمن اشاره به این که باید از شمار بیکاران آمریکایی کاست، گفت: «ولی این به زمان نیاز دارد، ولی قول میدهم که از عهدهی این کار برخواهیم آمد.»

اوباما در این سخنرانی به طرفداران خود قول داد: «من همواره با شما صادق خواهم بود.» او از مردم آمریکا، از جمله از کسانی که به او رای ندادند، خواست با یکدیگر همکاری و از او پشتیبانی کنند. اوباما خطاب به آنان گفت: «من به کمک شما نیاز دارم.»

اوباما گفت که مککین در مکالمهای تلفنی، به او قول همکاری داده است.

اوباما از دوستان و خویشان خود بهخاطر پشتیبانی همهجانبه از وی ابراز تشکر کرد. او همسر خود، میشل اوباما، را به عنوان "بانوی اول" ایالات متحدهی آمریکا اعلام نمود. اوباما همچنین از رئیس برنامههای کارزار انتخاباتی خود، دیوید آکسلرود، تشکر کرد و از او به عنوان «مردی که بهترین مبارزهی انتخاباتی را در تاریخ آمریکا رهبری کرده است.»  نام برد.


 

زندگینامه رئیس جمهوری منتخب آمریکا

 

پدرباراک اوباما ـ  باراک  کوچک در آغوش مادر

با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سال ۲۰۰۸، باراک اوباما نخستین آمریکایی سیاهپوست است که رهبری بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان را در دست می گیرد.

باراک حسین اوباما روز ۴ اوت سال ۱۹۶۱ در شهر هونولولو، ایالت هاوایی آمریکا، از یک پدر سیاهپوست کنیایی، که او نیز باراک ن اوباما نام داشت، و یک مادر سفیدپوست آمریکایی متولد شد.

باراک اوبامای پدر از قوم لیو بود که در کنیا و مناطق شرق اوگاندا و شمال تانزانیا سکونت دارند و یکی از اقلیت های قومی اصلی در کنیا محسوب می شوند.

دین اکثر لیوها مسیحی است، اما تعداد قابل توجهی از آنان، از جمله خانواده اوباما، از اسلام پیروی می کنند هر چند گفته می شود که باراک اوبامای پدر حتی قبل از عزیمت به آمریکا از اسلام کناره گرفته بود و خود را یک فرد غیر مذهبی می دانست.

باراک اوبامای پدر در سن بیست و سه سالگی برای استفاده از یک بورس تحصیلی در دانشگاه هونولولو به تنهایی عازم آمریکا شد هرچند پنج سال پیش از آن با دختری از قبیله خود ازدواج کرده و از او صاحب چهار فرزند شده بود. 


 

هنگام تحصیل در این دانشگاه بود که او با آن دانهام، یک دانشجوی دختر آمریکایی اهل کانزاس آشنا شد و با او ازدواج کرد اما این ازدواج دوامی نداشت و هنگامی که باراک اوباما (پسر) دو سال داشت، به جدایی انجامید.

 

باراک اوبامای پدر بعد از خاتمه تحصیل در آمریکا، به کنیا بازگشت و در سال ۱۹۸۲ در یک سانحه رانندگی در آن کشور درگذشت در حالی که پسرش را تنها یک بار دیگر در سال ۱۹۷۱ ملاقات کرده بود.

آن دانهام پس از جدایی از همسر اول خود، در سال ۱۹۶۷ با یک دانشجوی اندونزیایی ازدواج کرد و همراه پسر خود عازم اندونزی شد و باراک اوباما تا سن ده سالگی در آن کشور سکونت داشت و به مدرسه می رفت، اما در سال ۱۹۷۱ به هاوایی و نزد پدر و مادر بزرگ مادری خود بازگشت.

باراک اوباما پس از خاتمه دوره دبیرستان در هونولولو به لس آنجلس رفت و وارد کالج اکسیدنتال شد، اما پس از دو سال، خود را به دانشکده علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک منتقل کرد.

 

پس از دریافت لیسانس در رشته روابط بین الملل از این دانشگاه در سال ۱۹۸۳، باراک اوباما به عنوان کارمند در یک شرکت خصوصی و سپس یک گروه تحقیقاتی وابسته به کلیسای کاتولیک در شیکاگو ، ایالت ایلینوی، کار کرد، اما با ورود به دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۸۸، برای چند سال این شهر را ترک گفت.

باراک اوباما پس از خاتمه تحصیل در هاروارد و کسب درجه دکترای حقوق در سال ۱۹۹۱، به شیکاگو بازگشت و ضمن کار در زمینه های مختلف حقوقی و دانشگاهی، به فعالیت های سیاسی نیز روی آورد.

باراک در کنار خواهر، مادر و پدرخوانده اش

 

باراک اوباما در سال ۱۹۹۶ وارد سنای ایالت ایلینوی شد و تا سال ۲۰۰۵ و دستیابی به کرسی این ایالت در مجلس سنای ایالات متحده، عضو سنای ایالتی بود.

از جمله اقدامات اوباما در زمان عضویت در سنای ایالات متحده مشارکت در تدوین طرح هایی مربوط به شفافیت و حسابرسی عملیات مالی دولت فدرال، مقابله با تخلفات انتخاباتی و کمک بشردوستانه به جمهوری کنگو بوده است.

با آغاز رقابت های انتخاباتی سال ۲۰۰۸، سناتور اوباما، با وجود تجربه اندک در تشکیلات دولتی واشنگتن، داوطلبی خود را برای احراز نامزدی حزب دموکرات اعلام داشت که رقابتی طولانی و فشرده با سناتور هیلاری کلینتون، همسر رئیس جمهوری پیشین آمریکا، را در پی آورد.


 

مبارزات انتخاباتی و دستیابی به پیروزی

 

این رقابت به گزینش اوباما به عنوان نامزد واحد حزب دموکرات در ماه جون سال جاری و ورود به مبارزات انتخاباتی با جان مک کین، نامزد حزب جمهوریخواه، و سرانجام، پیروزی در رای گیری روز ۴ نوامبر و انتخاب به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهوری ایالات متحده منجر شد.

در جریان مبارزات انتخاباتی، باراک اوباما سیاست های دولت جورج بوش را به شدت مورد انتقاد قرار داد و خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از آن کشور را مطرح کرد هرچند حمایت خود را از افزایش حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان ابراز داشته است.

در جنبه های دیگر سیاست خارجی، انتظار نمی رود آغاز به کار دولت اوباما به منزله تغییرات بنیادی در روابط بین المللی ایالات متحده باشد هرچند رئیس جمهوری منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی بر همکاری نزدیکتر با متحدان این کشور و تلاش برای بهبود چهره آمریکا در صحنه بین المللی تاکید نهاده است.

در مورد روابط با ایران، اوباما به طور کلی با ادامه سیاست هسته ای کنونی جمهوری اسلامی و خطری که، از دید برخی مقامات آمریکایی، می تواند متوجه اسرائیل و منافع غرب سازد، مخالفت کرده است.

در عین حال، رئیس جمهوری منتخب آمریکا از گفتگو با جمهوری اسلامی به منظور وادار ساختن این کشور به تغییر روش خود حمایت کرده هرچند مشخص نیست که برای آغاز چنین مذاکراتی چه شرایطی را در نظر گرفته است و آیا مقامات جمهوری اسلامی شرایط احتمالی او را قابل قبول خواهند دانست.

از نظر سیاست های اقتصادی و اجتماعی، اوباما به طیف "لیبرال" تعلق دارد که از گسترش برنامه های خدمات اجتماعی و کمک به گروههای کم درآمد و تامین منابع مالی مورد نیاز این برنامه ها از طریق مالیات سنگین تر بر شرکت های بزرگ و دارندگان درآمدهای کلان حمایت می کند.

باراک اوباما در سال ۱۹۸۹ با میشل رابینسون در شیکاگو آشنا شد و در سال ۱۹۹۲ با او ازدواج کرد.

مراسم تحلیف باراک اوباما روز ۲۰ ژانویه سال آینده برگزار می شود و آقای و خانم اوباما، همراه با دو دختر ده ساله و هفت ساله خود که "مالیا آن" و "ناتاشا"نام دارند، به کاخ سفید نقل مکان خواهند کرد.


 

واکنش ها به پیروزی اوباما

باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب شد.

بسیاری از رهبران جهان پیروزی او را فرصتی برای گشوده شدن فصلی جدید در روابط خود با آمریکا ارزیابی کرده اند.

هو جینتائو، رئیس جمهوری چین، مانوئل باروسو، رئیس اتحادیه اروپا و رهبران فرانسه، بریتانیا و ژاپن از جمله نخستین مقامات خارجی بودند که انتخاب آقای اوباما را به او تبریک گفتند.

رئیس جمهوری چین ابراز امیدواری کرد که روابط این کشور و آمریکا به سطح جدیدی ارتقا یابد و تارو آسو، نخست وزیر ژاپن، گفت که برای تقویت هرچه بیشتر روابط با ایالات متحده تلاش خواهد کرد.

نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه گفت انتخاب شدن آقای اوباما امیدهای بزرگی را به وجود آورده است.

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، پیروزی باراک اوباما را واقعه ای تاریخی توصیف کرده است.

بعد از آنکه بر سر عراق میان دولت جورج بوش و دولت آنگلا مرکل اصطکاک سیاسی پیش آمد، روز چهارشنبه صدراعظم آلمان گفت که او مشتاق است با دولت آتی آمریکا روابط نزدیکتر و همکاری بر اساس اعتماد متقابل بیشتر برقرار کند.

وزیر خارجه لهستان و نخست وزیر اوکراین از جمله دیگر مقامات اروپایی بوده اند که انتخاب آقای اوباما را لحظه ای شاد و شخصیت او را الهام بخش توصیف کرده اند.

سیلویو برلسکونی، نخست وزیر ایتالیا، که طرفدار سرسخت جان مک کین، رقیب اوباما از حزب جمهوریخواه بوده است، با اشتیاق واکنش نشان نداده است.

پاپ بندیکت، رهبر کاتولیک های جهان گفت که او دعا کرده است که آقای اوباما بتواند انتظاراتی که از او دارند، برآورده کند.

به گزارش آفتاب، کوین راد نخست وزیر استرالیا نیز ضمن تبریک به اوباما اظهار داشت که وی توانست رویای مارتین لوترکینگ رهبر سیاه پوستان آزادیخواه آمریکا را محقق سازد.

هلن کلارک نخست وزیر نیوزیلند نیز با تبریک به اوباما به دلیل انتخابش به عنوان رییس جمهور جدید آمریکا، گفت: «نیوزیلند خواهان روابطی قدرتمند و آیندهای روشن در همکاریها با امریکاست».

وی افزود: «جامعه بینالمللی با مشکلات و تهدیدات زیادی از جمله بحران مالی روبروست و ما امیدواریم که بتوانیم با رییس جمهور منتخب آمریکا برای این مشکلات همکاری کنیم».

بازارهای مالی جهان نیز انتخاب باراک اوباما را مثبت ارزیابی کرده اند و شاخص بهای سهام در بورس ژاپن بیش از ۴ درصد ترقی کرد و بازارهای سهام در سنگاپور، هنگ کنگ، استرالیا و زلاندنو نیز شاهد افزایش شاخص بهای سهام بودند.

روز گذشته، با پیش بینی موفقیت باراک اوباما، شاخص بهای سهام در بازار بورس نیویورک حدود ۳ درصد افزایش یافت و بازارهای سهام اروپایی نیز بین ۴ تا ۵ درصد رشد کردند.


  

آلمان: با هم برای صلح


 

رادیو آلمان: آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در پیامی به باراک اوباما به مناسبت پیروزی او در انتخابات ریاست‌‌جمهوری آمریکا، نوشت: «مطمئن باشید که حکومت من به ارزش و اهمیت همکاریهای بین‌‌المللی در جهت بنای آیندهی مشترک ما آگاه است».

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، یکی از اولین رهبران اروپا بود که طی نوشتهای، "همکاری اطمینانبخش" کشورش را با او اعلام نمود. مرکل در این پیام، ضمن اشاره به اوضاع بحرانی جهان تأکید کرد که «دنیا در آغاز دورهی ریاست جمهوری شما درگیر چالشی بزرگ است.» او همچنین اظهار امیدواری نمود که «اروپا و ایالات متحدهی آمریکا، در همکاری تنگاتنگ و سرشار از اعتماد، مصممانه با خطرات و بحرانهای جدید روبرو شوند و از امکانات متنوعی که  جهان آزاد به ارمغان آورده است، سود جویند.» در نامهی مرکل آمده است: «مطمئن باشید که حکومت من به ارزش و اهمیت همکاریهای بین‌‌المللی در جهت بنای آیندهی مشترک ما آگاه است» او در پایان بیانیه‌‌ی خود، اوباما را دعوت کرد، از برلین دیدار کند.

فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر امور خارجهی آلمان نیز، «پیروزی عظیم» اوباما را به او تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که «همکاری نزدیکی با رئیسجمهور آمریکا» برقرار شود. اشتاینمایر از اوباما به عنوان «سیاستمداری توانا» نام برد. او گفت، اوباما موفق شد با کارزار انتخاباتی خود، «دوباره علاقه به سیاست را در مردم بیدار کند.» 

رئیسجمهور آلمان، هورست کوهلر، در پیامی به اوباما به او اطمینان داد که میتواند روی کشور آلمان «به عنوان یک شریک قابل اطمینان و دوست دیرینه» حساب کند. کوهلر تأکید کرد که «آلمان و آمریکا، بهخاطر ارزشهای مشترک خود، با یکدیگر پیوندی تنگاتنگ دارند.» او ضمن اشاره به مسئولیت جامعهی جهانی، گفت که این کشورها باید «در راه برقراری صلح، آزادی، مبارزه با فقر و حمایت از تمام قارهها» بکوشند.

در کنیا، موای کیباکی، رئیس جمهوری، به مناسبت انتخاب باراک اوباما، روز پنجشنبه این هفته را در آن کشور تعطیل عمومی اعلام کرد.


 

واکنش ها در خاورمیانه و آسیا

 

دولت ایران در واکنش به انتخاب شدن باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده است دولت جدید آمریکا بتواند در عمل، خواست مردم آمریکا را که فاصله گرفتن از رویکردهای غلط دولتمردان کنونی است، برآورده کند.

به گزارش ایرنا، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران در ارتباط با موضع جمهوری اسلامی در قبال انتخاب آقای اوباما گفت: "انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا نشانه بارز خواست و تمایل مردم آن کشور به تغییرات اساسی در سیاست داخلی و خارجی آمریکاست.

دولت عراق از انتخاب شدن باراک اوباما استقبال کرده، اما تغییر یک شبه سیاست های خارجی آمریکا را قمار بزرگی توصیف کرده است.

اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داد که سربازان آمریکایی را در مدت شانزده ماه از عراق خارج خواهد کرد.

اما هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، گفته است که او فکر نمی کند خروج نظامیان آمریکا سریعا انجام بگیرد.

در افغانستان، حامد کرزای، رئیس جمهوری، گفت که اهمیت ندادن رای دهندگان آمریکایی به رنگ پوست و نژاد برای انتخاب رئیس جمهور خود، در اشاعه ارزش های مشابه به سایر نقاط جهان تاثیر زیادی خواهد داشت.

عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، از آقای اوباما خواسته است آمریکا را به میانجی صادق در مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان تبدیل کند.

عمرو موسی گفت مردم خاورمیانه قویا احساس می کنند که تغییر در نگرش آمریکا لازم است.

سوسیلو بامبانگ یودهویونو، رئیس جمهوری اندونزی، گفت که امیدوار است رهبری آقای اوباما به حل بحران اقتصادی جهانی کمک کند.

گزارش های رسیده از اندونزی حاکی از آن است که انتخاب باراک اوباما، که چهار سال از دوران کودکی خود را در این کشور گذرانده، با خرسندی بسیاری از مردم اندونزی مواجه شده است.

به گزارش "آفتاب"، محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطین که به مجارستان سفر کرده است، در واکنش به اعلام پیروزی باراک اوباما رییس جمهور منتخب آمریکا در انتخابات، اظهار داشت: «ما امیدواریم عملکرد رییس جمهور جدید به مراتب از دولت فعلی بهتر باشد و انتظار داریم که تغییر و تحولات گستردهای صورت گیرد».

وی ابراز امیدواری کرد که رییس جمهور جدید در تحکیم روند صلح در خاورمیانه، به مراتب بهتر از دولت فعلی آمریکا باشد.

وی اظهار داشت: «ما همچنین امیدواریم که رییس جمهور جدید، صلح را برای ما به ارمغان آورد».

محمود عباس خاطرنشان کرد: «فلسطین آماده همکاری با رییس جمهور جدید آمریکاست».

اهود اولمرت، نخست وزیر سابق اسرائیل، گفت او اطمینان دارد که ارتباط میان اسرائیل و آمریکا در دوران ریاست جمهوری آقای اوباما قوی تر خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اسراییل نیز در واکنش به انتخاب اوباما به عنوان رییس جمهور جدید آمریکا تاکید کرد: «روابط اسراییل و آمریکا به پیشواز آیندهای روشن میرود».

فوزی برهوم سخنگوی حماس، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه و در واکنش به پیروزی اوباما اظهار داشت:«او باید از اشتباهات دولتهای قبلی آمریکا بویژه دولت بوش که افغانستان، عراق، لبنان و فلسطین را ویران کرد، درس بگیرد و روابطش را با دیگر کشورها بهبود بخشیده و روشی متمدنانه با ملتها اتخاذ کند».

وی افزود: «حماس از اوباما میخواهد از مساله فلسطین حمایت کند یا دست کم از اشغالگران اسراییلی جانبداری نکند».

فوزی برهوم خاطر نشان کرد: «ما به رغم سیاستهای جانبدارانه آمریکا از دشمن صهیونیستی، هیچ مشکلی با هیچ یک از دولتهای آمریکا نداریم همانطور که با ایجاد روابط عادی با آمریکا جهت تحقق عدالت در خصوص مساله فلسطین مشکلی نداریم».


 

امید به دگرگونی، نه فقط در آمریکا!


 

رادیو آلمان: همه خواهان "تغییر"اند. شعار "تغییر" اکنون یک نیروی وسیع تودهای را پشت سر دارد، نیرویی فراتر از مرزهای آمریکا. وعدهی "تغییر" را نمیتوان به سادگی نادیده گرفت. اوباما در نطق پیروزی‌‌اش باز از "دگرگونی" سخن گفت.

چیرگی باراک اوباما از حزب دموکرات بر رقیب جمهوریخواهش جان مککین وضوح خیرهکنندهای دارد. رئیس جمهور در آمریکا بنابر رسمی کهن غیر مستقیم انتخاب میشود. مردم اعضای یک مجمع انتخابی را برمیگزینند و آنانند که رئیس جمهور را انتخاب میکنند. مجمع ۵۳۸ عضو دارد. بر اساس آخرین تخمینها ۳۴۹ تن از آنان باراکی هستند، ۱۶۳ تن مککینی.

ایالتهای مشهور به مردد، یعنی ایالتهایی که پیشاپیش معلوم نیستند آرایشان چه برآیندی دارد، نیز جانب باراک اوباما را گرفتهاند. از جملهی اینها فلوریدا، اوهایو پنسیلوانیا و ویرجینیا. مککین بیشتر در ایالتهای محافظهکار جنوبی موفقیت داشته است: در یوتا، آرکانزاس، کانزاس، کنتاکی و تنسی.

گفته میشود که میزان شرکتکنندگان در انتخابات بیسابقه است. جوانان، زنان، رنگینپوستان، لاتینوها (اسپانیاییزبانها) عمدتا به اوباما رأی دادهاند. مسئلهی عمده برای همهی رأیدهندگان اقتصاد کشور بوده است.

همه خواهان "تغییر" اند. شعار "تغییر" اکنون یک نیروی وسیع تودهای را پشت سر دارد. وعدهی دگرگونی را نمیتوان به سادگی نادیده گرفت. رئیس جمهور تازه به هر حال ناچار است با موجی که خود به راه انداخته یا به تعبیری دیگر موجی که او را به سوی ایدهی "تغییر" کشانده، همراه شود. اوباما در نطق اعلام پیروزیاش در شیکاگو بر لزوم "دگرگونی" تأکید کرد. او گفت: «حالا زمانهی دگرگونی در آمریکا رسیده است.»

امید به تغییر، فقط امید آمریکاییان نیست. مردم در سرتاسر جهان با دقت و هیجان انتخابات آمریکا را دنبال کردند. انتخابات آمریکا، موضوع اول رسانههای جهان است. در اروپا، شب گذشته، پارتیهای انتخاباتی برپا بود. جوانان شرکتکننده در پارتیهای پاریس و مادرید و برلین، در گفتوگو با خبرنگاران  عمدتا از یک چیز سخن میگفتند: لزوم تغییر، تغییر در مناسبات جهانی، تغییر در سیاست اقتصادی و اجتماعی، تغییر در برخورد اهمالآمیز به مسئلهی محیط زیست.