پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸، به دعوت دکتر رضا مریدی نماینده ایرانی تبار پارلمان انتاریو، آقای کریم حکیمی به اتفاق همسرش در پارلمان انتاریو حضور یافت.


 

شماره ۱۲۰۲ ـ پنجشنبه ۶ نوامبر  ۲۰۰۸


 از راست: دکتر مریدی، آقای حکیمی ، آقای پیترز سخنگوی مجلس، و خانم حکیمی

پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸، به دعوت دکتر رضا مریدی نماینده ایرانی تبار پارلمان انتاریو، آقای کریم حکیمی به اتفاق همسرش در پارلمان انتاریو حضور یافت.

در ابتدا دکتر مریدی خطاب به آقای حکیمی و همسرش که در بالکن مخصوص تماشاچیان نشسته بودند، رسما خوشامد گفت وکه با تشویق نمایندگان پارلمان همراه بود. در ادامه ی معرفی آقای حکیمی، دکتر مریدی افزود: 

آقای رئیس! امروز من در این پارلمان در قدردانی از جناب آقای کریم حکیمی موسس "حکیم اپتیکال" و موفقیت های فوق العاده ایشان صحبت می کنم. به منظور تجلیل از کمک های ایشان به جامعه، شهرداری تورنتو اخیرا خیابانی را به نام ایشان تغییر داد.

آقای حکیمی بازرگان و انسان نیکوکاری است از تبار ایرانی. ایشان در ایام نوجوانی از ایران به اروپا و سپس به کانادا مهاجرت کرد. در تورنتو آقای حکیمی موفق شد که اولین فروشگاه عینک سازی خود را در سال ۱۹۶۷ در خیابان "علم" دایر نماید. هم اکنون آقای حکیمی صاحب ۱۴۰ فروشگاه، ۱۰۰ لابراتور کوچک عینک سازی و ۶ کارخانه بزرگ عینک سازی در کانادا است.

آقای حکیمی از حامیان موسسات خیریه متعددی است. به عنوان مثال، ایشان با همکاری کلوب روتاری و کلوب لاینز صدها هزار عینک طبی در سطح جهان به نیازمندان اهدا کرده است. ایشان یکی از بانیان حرکت جمع آوری اعانه برای موسسات خیریه تحت عنوان "رژه موتورسیکلت ها" می باشد.

در قدردانی از خدمات انسانی آقای حکیمی، در سال ۲۰۰۵ ایشان به لقب Sir مفتخر شده است. آقای حکیمی یکی از نمونه های درخشان پیروزی برای مهاجران به کانادا است و شاخصی است برای همه کانادایی ها از هر طیف فرهنگی و قومی.

پس از پایان سخنان رضا مریدی، نمایندگان پارلمان با تشویق و کف زدن به آقای حکیمی تبریک گفتند و تنی چند از وزراء و نمایندگان پارلمان همراه دکتر رضا مریدی به محل بالکن تماشاچیان رفته و شخصا به آقای حکیمی تبریک گفتند.

شایان ذکر است که این اولین باری است که در پارلمان انتاریو رسما از یک ایرانی ـ کانادایی تجلیل و قدردانی شد.