به گزارش خبرگزاری نشنال پست مورخ ۲۰ نوامبر، بیل بلیر رئیس پلیس، هیات پلیس تورنتو را متقاعد کرد تا طرح پیشنهادی عدم تفحص در باب وضعیت اقامت  …


شماره ۱۲۰۵ ـ پنجشنبه ۲۷ نوامبر  ۲۰۰۸


 

به گزارش خبرگزاری نشنال پست مورخ ۲۰ نوامبر، بیل بلیر رئیس پلیس، هیات پلیس تورنتو را متقاعد کرد تا طرح پیشنهادی عدم تفحص در باب وضعیت اقامت افراد مشکوک را حذف کنند. سابق بر این پلیس تورنتو مجاز نبود حتی در شرایط اعمال خشونت خانگی نیز در باب وضعیت اقامت افراد سئوالاتی بپرسد. لیکن وکلای مهاجرت و فعالان کمپین Don’t Ask, Don’t Tell بر این اعتقادند که تا کنون نیز پلیس تورنتو از طرح یاد شده پیروی نکرده و امیدوارند در باب تثبیت آن قدمهای موثری بردارند.


 

با این وجود روز ۱۹ نوامبر پلیس تورنتو طرح یاد شده را ملغی اعلام کرد و کمیته ای که در حال مطالعه جوانب این طرح بود نیز منحل شد. بدین سان تمام آمال فعالان این کمپین و وکلای مهاجرت نقش بر آب شد. بلیر در این باب می گوید:«این مسئله نقض پنهانی قانون است و ما نمی توانیم چشمانمان را روی این موضوع ببندیم. خواه این شخص مهاجر باشد یا پناهنده و یا وضعیت اقامت قانونی نداشته باشد. ما باید از لحاظ اخلاقی به قوانین پایبند باشیم و حیات ما در گرو تبعیت از قوانین است. این طرح ناهماهنگ با قوانین کاناداست. شاید برخی ها مرا به نقض قانون متهم کنند ولی به عقیده من زیرساخت این طرح بر پایه قانون بنا نشده است».


 

الوک موکرجی استاد دانشگاه و فعال اجتماعی در این باره می گوید:«مذاکره در این باب با شخصی چون بلیر کاری بیهوده است. بهترین روش ادامه مذاکرات است ولی ما نباید مردم را با امیدهای واهی منتظر نگاه داریم. شاید حتی در این مورد مجبور شویم به اعتصاب دست بزنیم». وکلای مهاجرت نیز معتقدند بلیر با این مقوله با سرسختی مبارزه می کند. موهان میشرا از کمپین یاد شده، نیز به خبرنگاران گفت:«پلیس سرسختانه از لغو این طرح دفاع می کند و هرگز توجهی به فعالیت های این همه سازمان و کامیونیتی متفاوت ندارد». فعالان کمپین بر این اعتقادند که پلیس تنها می تواند برای کسب اطلاع از وضعیت افراد بازداشت شده با اداره مهاجرت تماس بگیرد.


 

مک اسکات از بخش حقوقی انتاریو می گوید:« بیم آن می رود که با نشر این گونه خبرها، زندگی شخصی افرادی که به صورت غیر مجاز در کانادا زندگی می کنند و هنوز وضعیت اقامتی مشخصی ندارند نیز با خطراتی مواجه شود. افرادی که ویزای آنان اعتبار ندارد، کسانی که هنوز برای پناهندگی اقدام نکرده اند، کسانی که پرونده شان هنوز موفق نشده و منتظر فرجام اداره مهاجرت هستند، کسانی که هنوز منتظر جواب هستند و پرونده شان به زمان دیگری موکول شده و افرادی که پرونده شان توسط مسئولان در حال پیگیری است بیشترین آسیب را از ملغی شدن این طرح می بینند. به نظر من باید با این جنجالهای نژادی مبارزه کرد. چه بسا زنان زیادی که از بیم مواجهه با پلیس به شلترها نمی روند و شب را تا صبح در خیابانها پرسه می زنند».


 

آنا روزنبالت از کمیته قانونی مهاجرت بیان می کند:« نظم و قانون مداری پلیس موجب می شود پلیس نتواند تشخیص دهد دارنده یک پرونده مهاجرتی چه زمان نقض قانون کرده است. به هر حال آنان پلیس هستند نه وکیل مهاجرت». به گفته سیما زرهی سخنگوی کمپین یاد شده:«این گونه رفتارهای پلیس روز به روز در جامعه کانادا در حال افزایش است و اگر جلوی این گونه برخورد ها گرفته نشود، ما با بحرانهای شدیدتری روبرو خواهیم بود».