شهروند ـ علی شریفیان:نشریه ی اتاوا سیتیزن چاپ اتاوا در یک مقاله تحلیلی که این  هفته منتشر کرده به بررسی مسئله توقف کار پخش خانه به خانه مراسلات پستی و تاثیر خشم و عصبانیت حاصل از آن از سوی مردم در انتخاب نمایندگان محافظه کار پارلمان پرداخته است.

نویسنده این مقاله بر این باور است این کار که اداره پست کانادا از سال پیش شروع کرده ممکن است ضربه سختی در ۳۰ حوزه انتخاباتی در انتاریو که در آنها پخش و حمل خانه به خانه نامه و مراسلات پستی یا کاملا متوقف شده و یا به زودی بر اساس برنامه ریزی اداره پست، متوقف خواهد شد، بر محافظه کاران وارد کند.mailbox

در این ۳۰ حوزه در عمل اداره پست ۵ میلیون خانواده را مجبور کرده با مراجعه به صندوق های پستی عمومی در محلات مختلف نامه و مراسلات خود را دریافت کنند و این موضوع باعث عصبانیت شمار زیادی از مردم شده است و با توجه به اینکه بردن این کرسی ها در انتخابات گذشته تاثیر بسیار مهمی در پیروزی محافظه کاران و بویژه به دست آوردن حکومت اکثریت داشته این احتمال می رود که در انتخابات فدرال امسال، محافظه کاران ضربه غیرقابل جبرانی از این اقدام اداره پست بخورند. از ۳۰ کرسی یاد شده ۲۴ کرسی (۸۰ درصد) از آن محافظه کاران است و لیبرال ها و ان دی پی هر کدام سه کرسی از این ۳۰ کرسی را نمایندگی می کنند. در سراسر کانادا هم این مسئله با شدت و ضعف کم و زیاد مطرح است، اما با توجه به اینکه انتاریو با ۱۰۶ کرسی نقشی کلیدی در انتخابات دارد و اگر محافظه کاران بخواهند به پیروزی برسند، راه پیروزی شان از انتاریو می گذرد، این مسئله در انتاریو، بویژه در این ۳۰ حوزه انتخاباتی مسئله قابل توجه ای است.

پل دوار، نماینده ان دی پی حوزه انتخاباتی اتاوا – سنتر گفته است شکایت درباره توقف حمل و پخش خانه به خانه نامه و مراسلات پستی یکی از عمده ترین شکایت های مردم حوزه انتخاباتی او بوده است. سال گذشته وقتی که اداره پست به علت ضررهایش و برای جلوگیری از این ضررها،  این برنامه را مطرح کرد، با مخالفت بسیاری از مردم روبرو شد. اکنون هم در هر محله که اداره پست قصد دارد صندوق پست های عمومی بگذارد با مردم درگیری های زیادی پیدا کرده و می کند.