علی شریفیان ـ شهروند: خبرگزاری کانادا از فردریکتون، مرکز نیوبرانزویک خبر داد که کوین ویکر، افسر ارشد پیشین مسئول امنیت پارلمان کانادا از سوی مقامات دولت این استان کاندیدای دریافت نشان ویژه افتخار نیوبرانزویک شده است. کوین ویکر به خاطر اینکه در روز ۲۲ اکتبر سال گذشته توانست با شجاعت با مایکل زئف بیبوو، مردی که با تفنگ به پارلمان حمله کرده بود، در راهرو پارلمان و در جریان تعقیب و گریز ماموران امنیتی روبرو و با شلیک چند گلوله او را به هلاکت برساند و نمایندگان و کارکنان پارلمان را از خطر نجات بدهد، کاندیدای این نشان افتخار شده است.Kevin-Vickers

بیبوو پیش از ورود به ساختمان پارلمان با شلیک تفنگ خود ناتان سیریلیو، سرباز گارد بنای یادبود سرباز گمنام را کشته بود. علاوه بر کوین ویکر، گروه دیگری هم در زمینه های مختلف به خاطر خدمات و کارهای ارزشمند خود برای کانادا و نیوبرانزویک کاندیدای این نشان افتخار شده اند. نشان افتخار کوین ویکر و این افراد قرار است روز چهارم نوامبر طی مراسمی در ساختمان دولت نیوبرانزویک به آنها اهدا شود.