علی شریفیان ـ شهروند: واکسن ویروس ابولا که در آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی کانادا در وینی پگ زیر نظر دکتر گری کوینگر و به وسیله دانشمندان این مرکز کشف شده و تا آنجا که نتیجه آزمایش های انجام شده روی انسانها در گینه نشان می دهد از ویروس ابولا جلوگیری می کند.

خانم دکتر مارگارت چان، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی سازمان ملل متحد از ژنو در گفت وگویی تلفنی به خبرگزاری کانادا گفته است آزمایش های انجام شده تا به اینجا نشان داده که این واکسن، واکسنی موثر است. جزئیات آزمایش های انجام شده در گینه جمعه هفته گذشته در نشریه پزشکی «لانست» به چاپ رسیده است. به کارها و اقدامات لازم برای کشف این واکسن از زمانی که ابولا در آفریقا شیوع پیدا کرد و بیش از ۱۱ هزار نفر را به هلاکت رساند، سرعت بیشتری داده شد.

در سال ۲۰۱۳ با شیوع این ویروس مرگبار هزاران نفر در گینه، سییرالئون و لیبریا به آن مبتلا شدند و از تمام جهان برای کمک به توقف آن به این کشورها رفتند تا با زحمات بسیار ابولا به طور کامل کنترل شد.ebola

این واکس به ۲۰۱۴ نفر در گینه تزریق شده و در این افراد بعد از ده روز هیچ نشانه ای از ابتلا به ابولا پیدا نشده است.

خانم دکتر ژوانا لیو، دبیرکل سازمان پزشکان بدون مرز اما می گوید باید این واکسن باز هم آزمایش بشود. از هم اکنون کارخانه داروسازی مرک با بستن قراردادی آماده تولید انبوه این واکسن است. آزمایشات لازم برای کشف این واکسن با کمک مالی و حمایت وزارت بهداری کانادا، انستیتوی سلامتی نروژ و سازمان بهداشت جهانی انجام شده است.