شهروند ـ علی شریفیان: امینه سورروآ، ۳۴ ساله یکی از کارکنان پیشین بازی های پان ام ۲۰۱۵، دیوید پترسون نخست وزیر اسبق انتاریو را متهم کرده در طول مدتی که برای پان ام کار می کرده برای او مزاحمت های جنسی فراهم کرده است.

سورروآ درخواست ۱۰ میلون دلار غرامت از نخست وزیر اسبق لیبرال انتاریو و همینطور کمیته برگزاری بازیها و سه عضو اصلی مدیریت بازیها کرده است. با اینکه به گفته خانم سورروآ از مزاحمت ها و تعرض های جنسی پترسون مدتها می گذرد، ولی وی تا کنون ساکت بوده است. او می گوید از اینکه قرار شده بود که برای بازیهای پان ام ۲۰۱۵ کار بکنم خیلی خوشحال شده بودم و این کار برایم رویایی بود، اما این رویا تبدیل به کابوس شد.

امینه سورروآ سه شنبه در مصاحبه ای با شبکه سی بی سی درباره مزاحمات های جنسی زننده ای که پترسون برایش فراهم کرده بود توضیح داد و یادآور شد از ترس اینکه کارش را از دست بدهد تمام این مدت را سکوت کرده است و به علاوه می ترسیده حرفی بزند.parapan-am

دیوید پترسون این اتهامات را به کلی رد کرده است. اعضای کمیته برگزاری بازیهای پان ام ۲۰۱۵ تورنتو هم حاضر نشده اند که درباره ادعای امینه سورروآ پاسخ بدهند و یا مصاحبه کنند. این کمیته رسما گفته در دادگاه به این اتهامات پاسخ خواهد داد.