به گزارش سی تی وی مورخ نهم دسامبر، باب ری رقیب مایکل ایگناتیف در انتخابات رهبری حزب لیبرال میدان را برای رقیب خود خالی کرد.  


شماره ۱۲۰۷ ـ پنجشنبه ۱۱ دسامبر  ۲۰۰۸


 

باب ری از رقابت کناره گرفت


 

به گزارش سی تی وی مورخ نهم دسامبر، باب ری رقیب مایکل ایگناتیف در انتخابات رهبری حزب لیبرال میدان را برای رقیب خود خالی کرد. او در کنفرانس مطبوعاتی خود به خبرنگاران گفت: «من نه تنها کاندیداتوری رهبری حزب را دنبال نمی کنم، بلکه به کاندیداتوری حزب لیبرال در ونکوور نیز ادامه نخواهم داد. من تمام و کمال از ایگناتیف حمایت خواهم کرد. او دوست و همکار ۴۰ ساله ی من است». ری ضمن ستایش از ایگناتیف او را انسانی عاقل و خیرخواه خطاب کرده و افزود ایگناتیف نخست وزیر قابلی خواهد بود.

این نماینده پارلمان کانادا از بخش تورنتوی مرکزی افزود:«شرایط حساس اخیر کشور بیشتر مرا در اتخاذ این تصمیم مصمم کرد». از دیگر نکاتی که ری به ذکر آنان پرداخت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

وضعیت اقتصادی گمراه کننده حزب لیبرال و عدم وجود بودجه کافی در برابر چالش های اقتصادی اخیر، تصمیم سه حزب دیگر در برکناری هارپر از قدرت  به دلیل عدم توجه به پیشنهادات دیگر احزاب، تصمیم معوق  گذاشتن پارلمان برای به تاخیر انداختن مراسم رای اعتماد و گرفتن تاییدیه از فرماندار کل، اعلام استعفای دیان از زبان خودش به محض پیدا شدن جانشین او.

او افزود: «در چنین شرایطی من پذیرفتم حزب لیبرال به چهره جدیدی غیر از من نیاز دارد و این اتفاق باید تا پایان ژانویه بیافتد».

با کناره گیری ری، صبح چهارشنبه ایگناتیف به عنوان رهبر موقت در اتاوا مورد استقبال قرار گرفت. وی بر اساس کنوانسیون ماه می به عنوان رهبر بعدی حزب لیبرال کار خود را آغاز خواهد کرد.