شهروند ۱۲۰۷ ـ پنجشنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۰۸
شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۰۸، در کلیسای یونایتد ریچموندهیل، موسسه هنری نوا، بیست و هفتمین کنسرت آموزشی پژوهشی هنرجویان مرکز خود را برگزار کرد.
گروه نوا از سال ۱۹۸۷ توسط کمال طراوتی شکل گرفت و از سال ۱۹۹۱ نام نوا را برگزید. بعدها با تاسیس موسسه هنری نوا فعالیت گروه انسجام بیشتری یافت. تعلیم موسیقی در موسسه نوا براساس فلسفه آموزشی کارل ارف موسیقی دان معاصر آلمانی پایه گذاشته شده است. گروه نوا از ابتدای تشکیل تا سال ۲۰۰۱ که سرپرست گروه کمال طراوتی به کانادا مهاجرت کرد ۷۲ کنسرت و رسیتال در ایران برگزار کرد و از سال ۲۰۰۱ در کانادا نیز به مناسبت هایی کنسرت برگزار می کند که کنسرت شنبه شب بیست و هفتمین کنسرت بود.
تمامی اعضای گروه از هنرجویان کمال طراوتی هستند و پایه و اساس کار این گروه موسیقی کلاسیک است که ریشه علمی دارد ولی آثار ملی، محلی، پاپ و موسیقی کودکان را نیز اجرا میکنند.
در این کنسرت تعدادی از هنرآموزان تکنوازی پیانو و ویلن و فلوت داشتند و سپس همنوازی و همخوانی گروه آغاز شد.
آرش آزادمنش، آرش مرادی، ارغوان مجیدی، اطلس مجیدی، دانیال شیرعلی، حسن اشتری، روشا رضوی، زرین مرتضائیان، سارا تحویلدار، سارا زهرائی، ساناز رضایی، سولماز ایرانپور، شایان کیمیاقلم، صبا طراوتی، کورش جابری، کورش شیدایی، کیان طراوتی، علی مهر، غزل حدادیان، لیلا کوهی، نازی توسلی، نیک پیروزی و یگانه ستوده نیا اعضای گروه همنوازی و همخوانی گروه نوا بودند.
حسن اشتری (دریاچه ی نور ـ عارف)، زرین مرتضائیان(خزان آرزو ـ گوگوش) و نازی توسلی (سفر ـ سوسن) با پیانوی آرش آزادمنش و ویلن یگانه ستوده نیا تکخوانی کردند .
در پایان تمامی اعضای گروه آهنگی از “اشکها و لبخندها” را همخوانی کردند.
در این برنامه با نوشیدنی و شیرینی از حاضران پذیرایی شد.