شهروند- علی شریفیان: یکی از محاکماتی که گفته می شود از جنجالی ترین محاکمات دادگستری کاناداست از روز دوشنبه شروع شد. ژیان قمیشی، موزیسین، روزنامه نگار و نویسنده، گوینده و مجری مشهور رادیوی سی بی سی که اواخر اکتبر سال گذشته به گفته مدیران سی بی سی به علت اعمال خلاف اخلاقی که با استانداردهای رسانه ملی کانادا خوانایی ندارد، اخراج شد و پس از اینکه چند زن به خاطر رفتارهای خشونت بار جنسی از او به پلیس تورنتو شکایت کردند، دستور دستگیری اش صادر شدjian-ghomeshi-marie-henein-lawyer.

ژیان قمیشی که چند سال سوپر ستاره برنامه های سی بی سی بود «از عرش بر فرش» افتاد. با گذاشتن وثیقه آزاد شد به شرط آنکه با مادرش زندگی کند و با هیچ یک از شاکیانش تماس نگیرد. مری هنین، وکیل مشهور وکالت او را بر عهده گرفته است. گفته می شود که خانم هنین در کار خود تبحر ویژه ای دارد.

در دو روز اول محاکمه به شکایت یکی از شاکیان رسیدگی شد. در این محاکمه تنها قاضی و البته وکیل مدافع و دادستان شرکت دارند. در این دو جلسه با اینکه شاکی گفته بوده بعد از وقوع جرم دیگر با قمیشی ارتباطی نداشته، اما وکیل مدافع ای میلی را به قاضی نشان داد که یک سال پس از آخرین تماسش برای قمیشی فرستاده و همینطور عکسی که در آن با بیکینی ظاهر شده است. حادثه ای که بین شاکی و قمیشی اتفاق افتاده مربوط به سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ می شود. وکیل مدافع شاکی گفته است در چنین روابطی مخصوصا که ده سال از آن گذشته باشد، همه چیز به خاطر آدم نمی ماند.