باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده یکی از برندگان جایزه نوبل فیزیک را به عنوان گزینه وزارت انرژی انتخاب کرده است. استیون چو قرار است به  …


شماره ۱۲۰۸ ـ پنجشنبه ۱۸ دسامبر  ۲۰۰۸


 

بی.بی.سی: باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده یکی از برندگان جایزه نوبل فیزیک را به عنوان گزینه وزارت انرژی انتخاب کرده است. استیون چو قرار است به کارگیری سوخت های جایگزین را به جای سوخت های فسیلی در صدر برنامه های خود قرار دهد.

باراک اوباما همزمان لیزا جکسون را به عنوان گزینه خود برای ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا معرفی کرد.

اوباما هنگام معرفی آقای چو از پایان دادن به وابستگی آمریکا به نفت کشورهای خارجی و مقابله با تغییرات آب و هوایی به عنوان اولویت های دولت خود نام برد.

اوباما گفت وابستگی آمریکا به منابع انرژی فسیلی در حالی رو به افزایش است که ذخایر جهانی رو به کاهش است.

اوباما با اشاره به عزم خود برای پایان دادن به اعتیاد آمریکا به نفت گفت: "همه ما مشکلات ناشی از اعتیاد به نفت را می شناسیم. این وابستگی اقتصاد ما را محدود می کند، ثروت ما را به کشورهای متخاصم انتقال می دهد و ما را به مناطق بی ثبات جهان وابسته می کند."

او همچنین با هشدار درباره خطر تغییرات آب و هوایی گفت: "اگر وارد عمل نشویم، تغییرات جوی به قحطی و خشکسالی در کشورهای خارجی، تغییرات مخرب الگوهای آب و هوایی و وقوع توفان های شدید در سواحل ما و نابودی خط ساحلی کشورمان منجر خواهد شد."


 

وزیر فیزیکدان


 

گزینه اوباما برای تصدی وزارت انرژی، یک فیزیکدان و محقق برجسته در زمینه مقابله با تغییرات جوی با استفاده از روش های علمی است.

او جایزه فیزیک نوبل سال ۱۹۹۷ را به همراه دو محقق دیگر به خاطر انجام تحقیق در زمینه خنک کردن اتم ها با استفاده از لیزر دریافت کرده بود.

لیزا جکسون، گزینه ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا هم پیش از این رئیس دفتر فرماندار ایالت نیوجرسی بوده است.

خانم جکسون نخستین آمریکایی آفریقایی تبار است که در این سمت خدمت خواهد کرد.