گروهی از استادان دانشگاه ها و روزنامه نگاران ترکیه در دادخواستی اینترنتی از ارامنه برای کشتار سال ۱۹۱۵ عذرخواهی کرده اند. به نظر ارامنه و بسیاری از  …


شماره ۱۲۰۸ ـ پنجشنبه ۱۸ دسامبر  ۲۰۰۸


 

بی.بی.سی: گروهی از استادان دانشگاه ها و روزنامه نگاران ترکیه در دادخواستی اینترنتی از ارامنه برای کشتار سال ۱۹۱۵ عذرخواهی کرده اند. به نظر ارامنه و بسیاری از مورخان جهان، کشتار صدها هزار ارمنی، برابر با قتل عام است اما ترکیه این مساله را رد می کند.

سارا رینسفورد، خبرنگار بی بی سی در استانبول می گوید نویسندگان این دادخواست اینترنتی از دولت ترکیه نمی خواهند از ارمنی ها عذرخواهی کند، بلکه می خواهند که در جامعه ترکیه که این مساله در آن یک "تابو" است، بحث ایجاد کنند.

عنوان این دادخواست اینترنتی "من عذر می خواهم" است که از رنج و دردی که ارامنه در سال ۱۹۱۵ در ترکیه عثمانی بردند، عذرخواهی می کند.

این دادخواست عمدا از عنوان جنجالی "قتل عام" برای این کشتارها استفاده نکرده است.

سال پیش هراند دینک، روزنامه نگار ارمنی ترکیه که بارها در این باره سخن گفته بود در برابر دفتر هفته نامه ای که کار می کرد، کشته شد.

اقدام این روشنفکران در ترکیه بی سابقه است. تا کنون درباره مساله کشتار ارامنه در ترکیه صحبت چندانی نشده و طی سال های گذشته افرادی که در این باره اظهارنظر کرده اند، از سوی مراجع قضایی تحت تعقیب قرار گرفته اند.

این گروه از روشنفکران ترک گفته اند که آنها می خواهند مساله انکار رنج ارامنه در ترکیه عثمانی را به چالش بگیرند و فضایی ایجاد کنند تا در ترکیه درباره این موضوع بحث شود.

سیاستمداران ملی گرای ترک به این اقدام واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده اند.

بانیان این دادخواست می گویند تا کنون نامه های دلگرم کننده زیادی دریافت کرده اند.

چنگیز اختر یکی از بانیان این دادخواست می گوید تفکر و صحبت کردن درباره این مساله که ارامنه چرا و چطور از سرزمینی که چهار هزار سال در آن سکونت داشتند، ناپدید شدند، مسئولیت تمام مردم ترکیه است.


 

آخرین آمار


 

در مصاحبه ای که ژیان قمشی مجری برنامه کیو از رادیو سی بی سی با نویسنده ی این دادخواست روز دوشنبه انجام داد، او اظهار داشت که تا روز دوشنبه ۶۳۵۰ تن این دادخواست را امضا کرده اند و دقیقه ای یک ایمیل دریافت می کنند. او افزود صدها ارمنی از گوشه و کنار جهان برای آنها ایمیل فرستاده اند و به سادگی گفته اند: تشکر می کنیم.