به گزارش تورنتواستار، صبح ۲۴ مارچ ۲۰۱۶، قاضی ویلیام هورکینز، ژیان قمشی، مجری سابق سی بی سی را از اتهامات وارده مبرا شناخت و رای بر تبرئه ی او داد.

قاضی هورکینز گفت، مدارک و شواهدی که هر سه شاکی ارائه داده اند، نه تنها متناقض است، بلکه آشکارا آلوده به فریبکاری است.ghomeshi

او افزود: واقعیت تلخ این است که یک بار که شاهد در ارائه شواهدش دستکاری کرده باشد، دیگر نمی تواند انتظار داشته باشد که دادگاه به آنها به عنوان یک منبع قابل اعتماد نگاه کنند.

قاضی هورکینز در پایان گفت که برای دادگاه غیرممکن است که به صداقت و قابل اطمینان بودن شاکیان ایمان کافی داشته باشد. به بیان ساده تر، کاستی های جدی در شواهد ارائه شده، دادگاه را با تردید قابل قبولی روبرو کرده است.

بعد از اعلام رای توسط قاضی، ژیان قمشی مادر ، خواهر و دیگر حامیانش را که در دادگاه حضور داشتند، در آغوش گرفت و زمانی که دادگاه را ترک می کرد هیچ چیز نگفت، اما خواهرش ژیلا، یک بیانیه کوتاه را برای خبرنگاران خواند.

خارج دادگاه، در حالی که دادستان مایکل کالاهان آماده ی پاسخگویی به رسانه ها درخصوص رای صادره بود، یک زن معترض نیمه لخت در حالی که شعار می داد، میکروفن ها را سرنگون کرد. این زن جوان توسط پلیس دستگیر شد.

 

دادگاه ژیان قمشی از اول فوریه ۲۰۱۶ در تورنتو آغاز شده بود و هشت روز به طول انجامید. قمشی خود را در مورد اتهامات وارده بیگناه خوانده بود. تمام شکایت ها از ژیان قمشی مربوط به سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ بوده است. چهار زن از او به اتهام آزار جنسی و در یک مورد اقدام به خفه کردن، شکایت کرده بودند که هویت دو تن از آنها آشکار شده و دو تن دیگر هویتشان محفوظ مانده است.

ژیان قمشی از هر چهار اتهام آزار جنسی و یک اتهام اقدام به خفه کردن تبرئه شد.