شهروند- علی شریفیان: بر اساس گزارش سی بی سی بنا به مدارکی که طبق قانون دسترسی به اطلاعات به دست آورده، پلیس آرسی ام پی به مدت نه روز دو روزنامه گار به نام های ژیل دوپین و ژوئل دنیس بلاوانس که برای روزنامه لاپرس مونترال کار می کنند بدون گرفتن اجازه از کمیسر آرسی ام پی در سال ۲۰۰۷ زیر نظر گرفته تا دریابد چگونه مدارک فوق محرمانه مربوط به پرونده عادل چارکوایی به دست این روزنامه نگاران رسیده است. بعد از نه روز زمانی که پولسون در می یابد و به دستور او که در آنزمان کمیسر کفیل آرسی ام پی بود نظارت پلیس متوقف می شود.

adil-charkaoui

اکنون که گزارش سی بی سی به استناد مدارک منتشر شده تام مولکر خواستار یک دادگاه عمومی شده و رالف گودیل، وزیر امنیت عمومی هم وعده داده این موضوع را به طور همه جانبه مورد بررسی قرار دهد. عادل چارکوایی ظاهرا قصد داشته در سال ۲۰۰۰ یک هواپیما را منفجر کند.