پنجشنبه ۳۰ مارچ ۲۰۱۱، در تالاری در ریچموندهیل، حدود ۲۵۰ تن از داوطلبان از جوامع مختلف قومی از سوی وزیر مهاجرت و شهروندی انتاریو، دکتر اریک هاسکینز مورد تقدیر قرار گرفتند. در میان این تعداد، پنج ایرانی قرار داشتند: خانم ها شهرزاد اختری، پانته آ فدایی فرد، حلیمه حمیدی و آقای رضا نظری(از طرف انجمن ایرانی حمایت از بیماران سرطانی) و همچنین آقای داود قهرمان از طرف انجمن ایرانیان انتاریو.

انجمن ایرانی حمایت از بیماران سرطانی بیش از شش سال است که با هدف خدمت و حمایت از بیماران سرطانی بویژه ایرانیان از تعدادی داوطلب تشکیل شده است. اول ماه می ۲۰۰۵ اولین سمینار آگاه سازی از سرطان به زبان فارسی از سوی این گروه برگزار شد و پس از آن مرتبا سمینارهایی در مورد سرطان های مختلف از سوی این انجمن برگزار شده که گزارش اکثر این سمینارها در شهروند منتشر شده است.

امسال چهار تن از داوطلبانی که از آغاز با این انجمن همکاری داشته اند، خانم ها شهرزاد اختری، پانته آ فدایی فرد، حلیمه حمیدی و آقای رضا نظری جزو افرادی بودند که خدمات آنها مورد تقدیر قرار گرفت و لوح تقدیر را از وزیر مهاجرت و شهروندی دریافت کردند.

پنجمین ایرانی که لوح تقدیر دریافت کرد، آقای داود قهرمان، از ارشدان بنام جامعه ی ایرانی ست که ۱۵ سال پیش خدمات داوطلبانه اش را از کانون سالمندان آغاز کرد، و بعد خدمات خود را در انجمن ایرانیان انتاریو ادامه داد. کانون سالمندان بعدها به کانون شهروندان ارشد تغییر نام داد و آقای قهرمان با هر دوی این انجمن ها به طور داوطلبانه کار کرده و چندین دوره عضو هیئت مدیره و یا بازرس آن ها بوده است.

داود قهرمان، ۷۹ ساله، پزشک متخصص بیهوشی و سرهنگ بازنشسته ارتش است که بیست و یک سال پیش با همسرش، خانم بدرالملوک قهرمان به کانادا مهاجرت کرد و چند سال بعد فعالیت های اجتماعی خود را در جامعه ی ایرانی کانادا که آن زمان کوچکتر از امروز بود و نیاز زیادی به حمایت ایرانیان داشت، آغاز کرد.

آقای قهرمان به دلیل علاقه به کارهای فرهنگی و ادبی، سالهاست که داوطلبانه هفته نامه ای به نام دماوند از مطالب مختلف موردنیاز شهروندان ارشد تهیه و به طور رایگان بین ارشدان توزیع می کند. همسر ایشان نیز شعر می سراید و برای جامعه ی ایرانی تورنتو نامی آشناست. دو فرزند آقای قهرمان، ساسان و ساقی قهرمان، هر دو نویسنده و شاعر هستند و به کارهای هنری، فرهنگی و اجتماعی نیز می پردازند.  

 

داود قهرمان (دوم از راست) در کنار همسرش و دو تن از مقامات وزارت شهروندی و مهاجرت انتاریو