شهروند ـ سر بریده ی یک خوک بر در مسجدی در کبک باعث خشم مسلمانان کبکی کانادا شد. شنبه شب هفته ی پیش نمازگزاران مسجد شهر کبک بعد اقامه ی نماز مغرب و هنگام خروج از مسجد سر خوکی را در ورودی مسجد مشاهده کردند. این چندمین بار است که مسلمانان کبکی با چنین صحنه ای روبرو می شوند. نمازگزاران هنگام ترک مسجد نه تنها با سر بریده ی خوک که با کادو پیچی شده ی آن که رویش نوشته شده بود، «نوش جان» روبرو شدند.

pig-head

مسئول مرکز اسلامی یاد شده در واکنش به این اقدام گفته است، مرکز به دوربین های مدار بسته مجهز است، و به زودی عامل یا عاملان این اقدام زشت شناسایی و به پلیس معرفی خواهند شد.

محمد ینغوری افزوده است، ما مسلمانان مردم کبک را دوست داریم و به آنان احترام می گذاریم و امیدواریم این احترام و محبت دو سویه باشد.

یکی از مسئولان ارشد شهر کبک این اقدام را محکوم کرده و گفته است، نفرت و فهم نامنصفانه در هر شکلی که باشد محکوم است. ما مردم باید اتحاد و انسجام خویش را در برابر این گونه رفتارها نشان داده و به مقابله با آنها بپردازیم.

پلیس کانادا نیز با ورود به پرونده یاد شده در حال بررسی آن است.