شهروند – تاخیر زیاد در پرداخت کمک هزینه ی فرزندان دشواری های زیادی را برای پناهندگان سوری و بخصوص آنهایی که حامیان خصوصی ندارند، ایجاد کرده است. برخی از این خانواده ها که به امید این کمک هزینه هستند قرارداد اجاره بسته اند و از آینده ی خود بسیار نگرانند. آنها می گویند که پول اولیه، ۵۴۰۰ دلار کانادا، که در اختیار آنها قرار گرفت تنها برای دادن اجاره ماه اول و آخر و خریدهای اساسی شروع زندگی در کانادا کافی بود و اکنون هراس این را دارند که نتوانند غذای کافی برای فرزندان خود تهیه کنند. یکی از نمایندگان مجلس سنا می گوید که تاخیر در پرداخت کمک هزینه فرزندان از طرف سازمان مالیات بر درآمد کانادا به این معنی است که خانواده های سوری برای پرداخت همه ی هزینه ها و قبوض تا آخر ماه به مشکل خواهند خورد.

refugees

اگرچه خانواده های سوری کمک هزینه های دولتی را برای گذران زندگی دریافت می کنند، اما از آنجایی که تعداد افراد در خانواده های سوری زیاد است کمک هزینه فرزندان باید به آنها تعلق بگیرد تا بتوانند با کمک آن هزینه های خود را پوشش دهند. این کمک هزینه می تواند تغییر زیادی ایجاد کند ولی از آنجایی که ۳ ماه طول می کشد تا اولین پرداخت انجام شود، این سه ماه اولیه برای خانواده های سوری بسیار سخت خواهد بود.

ورود ۲۵۰۰۰ پناهنده سوری بدون هماهنگی و با عجله مشکلات زیادی را به همراه داشته است، اگرچه سازمان مالیات بر درآمد کانادا اصرار دارد که آمدن پناهندگان سوری تغییری در روند بررسی درخواست ها نداده است و طول روند همچنان ۱۰ روز است و ۴۵ روز طول می کشد تا اولین مبلغ واریز شود، چیزی که به گفته ی این خانواده ها کمی با واقعیت فاصله دارد.