دفتر تحکیم وحدت پیرامون فجایع خونبار غزه اطلاعیه ای به تاریخ ۹ دی ماه ۸۷ منتشر و کشتار غیرنظامیان را محکوم کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

شماره ۱۲۱۱ ـ پنجشنبه  ۸ ژانویه ۲۰۰۹


 

خبرنامه امیرکبیر: دفتر تحکیم وحدت پیرامون فجایع خونبار غزه اطلاعیه ای به تاریخ ۹ دی ماه ۸۷ منتشر و کشتار غیرنظامیان را محکوم کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

آنچه هفته های متمادی است در غزه اتفاق می افتد، قصه ی بیش از نیم قرن منازعات مناطق فلسطینی است که لکه ی خونبار و ننگینی بر صفحات تاریخ بشریت در استمرار خشونت و میل به جنگ افروزی است. انسان های بی دفاعی که سال هاست ذیل بی تدبیری رهبران و کوردلی و فرصت طلبی سایر دول منطقه، قربانی این جنگ شده اند، تجسم خشونت در رسم منحط خونریزی و جنگ اند؛ مسأله ای که هر وجدان سلیمی را در انزجار از تداوم این وضعیت به درد آورده و مصر می کند.

بدیهی است که هر نوع کشتاری از طرف هر گروه و فرقه و حکومتی که صورت بگیرد، از آنجا که حرمت و کرامت بشریت را مخدوش و مضمحل می سازد، شدیداً محکوم است. چه ستاندن جان انسان ها با بمب و اسلحه باشد و چه تجهیز، تسلیح و تحریص طرفین برای گسترش آتش جنگ و آدم کشی.

خون خون می آورد و خشونت خشونت؛ و این چرخه ی باطل همچنان مرگ می آفریند. بیش از نیم قرن تجربه ی خونبار در سرزمین های فلسطینی ثابت کرده که چرخه ی باطل جنگ و ترور و خشونت هیچ سرانجامی جز تباهی بیشتر و ویرانی فزون تر ندارد. عاملین و محرکان فاجعه ی انسانی امروز در غزه دولت هایی هستند که با تجهیز طرفین به موشک، راکت، بمب و مهمات می پردازند و رخصتی برای ایجاد اندک فضایی جهت گفتگو و مصالحه و قطع این وضعیت نکبت بار نمی دهند. آیا تندتر کردن آتش منازعات از جیب ملت هایی نظیر ایران و بر هم زدن معادلات به ضرر هر نوع ثبات و آرامش در مناطق بحران زده ی فلسطین نتیجه ای جز فاجعه ی غزه می توانست داشته باشد؟

واگذاری "درک منطق صلح" به خود مردم منطقه انتظاری است که از برخی حاکمان فرصت طلب منطقه می رود و برآورده نمی شود! حاکمانی که لااقل بخشی از هویت و بقای خود را در تدوام جنگ در منطقه تعریف کرده اند و برای این مسأله از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند. دست کسانی که به تسلیح و تشویق گروه هایی چون حماس پرداختند، گروهی که تا دیروز با صدام حسین نرد عشق می باخت و بر اثر مرگ صدام جنایتکار ۳ روز عزای عمومی اعلام کرد، به خون انسان های بی گناهی که در طول این مخاصمات به زمین ریخته آلوده است و اکنون می بایست در پیشگاه بشریت پاسخگوی وضعیت تأسف بار غزه باشند. جنایات امروز اسرائیل در غزه به شدت محکوم است، اما به همان اندازه پناه گرفتن گروه های تروریستی در کودکستان ها و بیمارستان ها جهت حمله به طرف مقابل که موجبات بمباران و مرگ بیشتر کودکان و غیرنظامیان را فراهم آورده نیز محکوم و حرکتی ضدبشری است.

دفتر تحکیم وحدت وضعیت فعلی در نوار غزه و کشتار غیرنظامیان و مردم بیگناه را شدیدا محکوم کرده و قربانی شدن انسان های بی دفاع خصوصا کودکان را حاصل منازعاتی دیگر در صحنه ی منطقه ای و بین المللی می داند. انتظار آن می رفت که پیش از رسیدن فجایع بدین جا، نهادهای بین المللی صلح و حقوق بشر، با وجود سنگ اندازی های برخی رهبران، برای قطع و فصل این کشتارهای ضدبشری اقدامات مؤثرتری انجام دهند. لذا جای آن است که نهادها و سازمانهای بین المللی برای توقف این کشتار خشونت بار و گسستن این تسلسل انتقام جویانه ی ضد بشری تصمیمات عاجلی اتخاذ کرده و در مرحله ی عمل نیز مانع از کشتار انسان های بی دفاع خصوصا کودکان شوند.