شهروند ـ  بر اساس یک گزارش جدید که روز دوشنبه در عصر دیجیتال منتشر شد، کانادایی ها به دنبال استفاده از فروش ماری جوانا به عنوان راهی برای افزایش درآمد پست کانادا و پاسخ به بخشی مشکلات مالی این اداره هستند. 

به گفته ی این گزارش کانادا پست هم اکنون تنها پخش کننده ی ماری جوانای دارویی در سراسر کشور است و تعداد ۶۲۰۰ دفتر این شرکت می تواند به عنوان مراکز فروش علف (weed) خدمت کند.

canada-post

برآورد شده است که ۸۸ درصد مصرف کنندگان در ۵ کیلومتری این دفاتر پستی زندگی می کنند. جزییات این تصمیم و این که آیا فروش ماری جوانا قانونی خواهد شد یا خیر هنوز روشن نیست، ولی پیشنهاد این کار برای بررسی روی میز قرار دارد.

به گفته ی رییس نیروی کار، فرانسوا برتراند، این اتفاق سالانه حدود ۱۰ الی ۲۰ میلیون دلار برای کانادا پست آورده ی مالی به همراه  خواهد داشت، اما برخی افراد مانند مایک پالک، رییس اتحادیه کارگران پست کانادا، معتقدند که این روش درآمدزایی به وسیله فروش ماری جوانا کاری احمقانه است و  برای بهبود اوضاع کانادا پست نیاز است تا درآمد قابل توجهی ایجاد شود و خدماتی به مردم ارائه گردد که به آنها نیاز دارند.