تورنتو استار می نویسد، رقابت نزدیک و سختی برای اخذ رتبه اولین نوزاد در سال ۲۰۰۹ در جریان بود و هرگز کسی نمی توانست حدس بزند اولین چه کسی است.  


شماره ۱۲۱۱ ـ پنجشنبه  ۸ ژانویه ۲۰۰۹


 

تورنتو استار می نویسد، رقابت نزدیک و سختی برای اخذ رتبه اولین نوزاد در سال ۲۰۰۹ در جریان بود و هرگز کسی نمی توانست حدس بزند اولین چه کسی است. نیلا آدریانا گونزالوآز نوزاد دختر با وزن ۵ پوند و ۱۴ اونس چند ثانیه پس از پایان روز ۳۱ دسامبر در بیمارستان ایست جنرال تورنتو به دنیا آمد، لیکن بیمارستان زمان تولد نوزاد را دقایقی پس از نیمه شب گزارش کرد و باعث شد در اینکه نیلا اولین نوزاد سال ۲۰۰۹ باشد، شبهه ایجاد شود.

بنا به گفته سخنگوی بیمارستان نورت یورک جنرال، نه الی ده ثانیه پس از پایان ۳۱ دسامبر در بیمارستان یاد شده، نوزاد پسری به نام مارتین لیو فرزند جینگ نینگ لیو با وزن ۷ پوند و ۳ اونس متولد شده است. نکته مهمی که در هر دوی این نوزادان وجود دارد ، سلامتی کامل خود و خوشحالی خانواده هایشان است.