انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا نه تنها بر مسایل و تصمیم گیری های سیاسی جهان تاثیرگذار است، بلکه با جهت گیری های آقای ترامپ بازارهای مالی و پولی مهم جهان نیز شاهد تغییرات زیادی شد، البته تغییرات و شوک حاصله همیشه عامل طبیعی چنین انتخاباتی است ولی اگر ایشان بخواهند به قول های خود در زمان تبلیغات انتخاباتی عمل کنند قطعا آمریکا شاهد پس لرزه های اقتصادی زیادی خواهد شد.

این نظر خانم میگن گرین (مدیر سرمایه گذاری یکی از شرکت های معظم بیمه) است که در خصوص صحبت های آقای ترامپ جهت گیری کرده و معتقد است که اگر ترامپ بخواهد از پیمان نفتا  (The North American Free Trade Agreement)خارج شود و به عبارتی قرارداد خود را با کانادا و مکزیک عوض کند و برای معاملات تجاری سه جانبه تعرفه گمرکی ایجاد نماید دچار اشتباه بزرگی می شود که باعث رکود اقتصاد آمریکا می شود، البته بایستی خاطرنشان کرد که حجم معادلات انجام شده بواقع مهم است و معادل حدودا ۲۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵ است که ۲۸ درصد حجم سرانه تولید ناخالص جهان است که توسط ۷ درصد مردم جهان (آمریکا،کانادا و مکزیک) تولید می شود.

nafta

از نظر کارشناسان اقتصادی ـ بیمه ای اگر آمریکا بخواهد بین معادلات تجاری خود با کانادا و مکزیک تعرفه گمرکی بنا کند آنوقت است که عامل جدیدی به سیستم قیمت گذاری کالاها اضافه می شود و به ناچار قیمت بیمه نیز که می بایستی بر اساس (قیمت کالا، هزینه های اضافی شامل تعرفه گمرکی و … و هزینه حمل و نقل) تعیین می شود، افزایش می یابد.

البته بحث تعرفه گمرکی فقط منحصر به پیمان نفتا نشده و آقای ترامپ بحث آن را برای کالاهای چینی هم باز کرده و اعتقاد دارد که بایستی با چین کمی جدی تر به تجارت پرداخت که این می تواند شروع یک جنگ تجاری با تقریبا قوی ترین کشور اقتصادی جهان باشد.

تمامی این مسایل تفسیرهایی است که از سخنان آقای ترامپ در نطق های انتخاباتی ایشان می شود. شاید بهتر باشد تا ۲۰ ژانویه سال آتی صبر کرد تا او به عنوان ریس جمهور ایالات متحده آمریکا قسم یاد کند و بعد شاهد تغییر و تحولات بود. تا آنجایی که به صنعت بیمه کانادا مربوط میشود هر تغییر کوچکی که باعث افزایش قیمت کالاهای کانادایی شود تاثیر بسزایی بر روی قیمت بیمه آن نیز حاصل می شود.

در حال حاضر صنعت بیمه حمل و نقل زمینی کانادا با قوانین بین المللی تطبیق کامل داشته و توانسته به یک نقطه سر به سر مالی برسد، اگر بخواهیم عامل جدیدی مثل تعرفه گمرکی را به آن اضافه کنیم  آنوقت است که این معادله از حالت توازن خارج شده و قطعا نمی تواند نه به نفع صنعت حمل و نقل کامیونی باشد و نه به نفع دیگر طرف های تجاری.