شهروند- خانواده ی یک پسر ۱۳ ماهه اهل ویتبی که بعد از مصرف یک عدد قرص در تاریخ ۱۹ نوامبر جان خود را از دست داد از پلیس تقاضا کردند که طی اعلامیه ای رسمی به مردم هشدار بدهند که بیشتر مراقب محل قرار دادن داروهای خود باشند و داروها را خارج از دسترس کودکان قرار دهند.

pill

به گفته ی پلیس این پسر بچه به داروهایی دسترسی داشت که در اتاقی که درش باز بود قرار داده شده بود و مصرف تنها یک قرص باعث شد که این پسر بچه بعد از گذشت دو روز از مصرف قرص جان خود را از دست بدهد. بعد از مرگش اعضای بدنش به سه نفر اهدا شد.

پلیس هشدار می دهد که با رسیدن فصل تعطیلات و از آنجایی که رفت و آمدها  زیاد است و ممکن است در میان مهمانی ها توجه کمتری به کودکان بشود بهتر است که داروها در جایی گذاشته شوند که امکان دسترسی کودکان به آنها وجود نداشته باشد تا بتوان از خطرات مشابه جلوگیری کرد.