شهروند- اگر این روزها در پارک های بزرگ تورنتو تردد کنید و یا در مناطق انبوه جنگلی پیاده روی کنید، صدای کرم های ابریشم را در سرتاسر شهر می شنوید که با لذت فراوان در حال جویدن برگ های درختان هستند. این کرم ها سالهاست که مهمان درختان سرسبز کانادا هستند و همیشه در میان برگ ها و شاخه های این درختان تخم گذاری کرده و بعد از مدتی درون پیله فرو می روند و تبدیل به پروانه می شوند. اما امسال با بقیه سالها کمی متفاوت است و تعداد زیاد و انواع مختلف این کرم های ابریشم آنها را به آفتی برای درختان تورنتو تبدیل کرده است. این کرم ها دوره ی زندگی شان ۱۰ ساله است و بعد از سردرآودن از تخم مدت ۲ هفته از برگ درختان تغذیه می کنند تا به زمین فرود بیایند و در محل مناسب شروع به بستن پیله کنند؛ مبارزه با آنها به عنوان آفت اصلا کار ساده ای نیست و انواع مختلفی از آنها درتورنتو مشاهده می شود که هرکدام به طریقی ویژه نیاز به بررسی و جلوگیری دارد.

برخی از این انواع مقاوم تر هستند و آسیبی که به درختان وارد می کنند بیشتر است. اگرچه درختان بعد از سلامت از این آفت دوباره به حیات برمی گردند، اما تعداد بسیار زیاد این کرم ها جدی است و باید برای سلامت درختان به آنها کمک شود.

قرار است مسئولان شهری با بستن نوارهایی دور درختان تا  حدی مانع تخم ریزی این کرم ها در پاییز امسال بشوند و از این طریق از تعداد این آفت بکاهند. در سایت شهرداری به مردم آموزش های لازم برای جلوگیری از این آفت داده می شود تا در صورت نیاز بتوانند درختان خود را از این مهمان های ناخوانده ایمن نگه دارند.