وزیر مشاور در امور زنان عراق به علت ناکامی دولت در رسیدگی به وضعیت زنان این کشور از سمت خود استعفا داده است.

شماره ۱۲۱۶ ـ پنجشنبه  ۱۲ فوریه ۲۰۰۹


 

بی بی سی: وزیر مشاور در امور زنان عراق به علت ناکامی دولت در رسیدگی به وضعیت زنان این کشور از سمت خود استعفا داده است.

نوال السامرائی گفته است که منابع و اختیارات کافی برای رسیدگی به آن چه ارتشی از زنان بیوه، سرکوب شده و در بازداشت خواند، داده نشده است.

خانم السامرائی تاکید کرده که دلیل استعفای او این است که دولت عراق مشکلاتی را که زنان این کشور با آن مواجهند، جدی نمی گیرد.

او کمتر از یکسال است که به عنوان وزیر فعالیت می کند. خانم السامرائی می گوید همین زمان کم نشان می دهد که اختیارات و منابع برای رسیدگی به مشکلات محدود است.

مجموعه تحت اداره او که مسئول وضعیت زنان عراق است تنها یک دفتر در بغداد دارد.

خبرنگار بی بی سی می گوید مشکلات زنان عراق، تنها متوجه یکی دو سال اخیر نیست، اما به گفته تحلیلگران وضعیت آنها پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ توسط آمریکا بدتر شد.

زنان قربانی خشونت شدند و گروه های پیکارجو و مذهبی، حوزه فعالیت های آنها را در این کشور محدود کردند.

درگیری های فرقه ای نیز به طور غیر مستقیم بر شرایط زنان عراق تاثیر گذاشته است. هزاران نفر از زنان عراقی در این درگیری ها بیوه شده اند و بسیاری از آنها امیدی به یافتن شغل برای تامین نیازهای روزمره زندگی ندارند.

وزیر مستعفی گفته است که سعی خواهد کرد پس از ترک این مقام دولتی به سازمانی بپیوندد که بتواند از طریق آن کمک هایی در اختیار زنان عراقی بگذارد.

دفتر نخست وزیری عراق هنوز واکنشی به این استعفا نشان نداده است.